теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Таксата на универсалните пенсионни фондове вече е по-ниска


0 гласа927 прочитания

Всички дружества използват максимално допустимата по закон удръжка, като само "Доверие" налага по-ниска при определени условия

Максималната такса, която се удържа от месечните вноски за универсалните пенсионни фондове, бе намалена от началото на годината от от 4.25% на 4%. Това изискване е предвидено в Кодекса за социално осигуряване и се въвежда автоматично от всички пенсионни дружества. То касае пенсионните вноски, които осигуряващите се лица, родени след 1959 г., и техните работодатели правят към личната партида на работещите в дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

В текста е предвидено също така в началото на 2019 г. тази такса, която се отчислява от всяка една направена месечна вноска, преди последната да започне да се управлява от пенсионните дружества, да бъде намалена с още 0.25 процентни пункта и ефективно да стане 3.75%. По-ниските такси означават, че остават повече средства по партидите на осигурените.

Има ли изключение

Въпреки че определената от държавата такса на месечните вноски е максимална и се дава възможност на пенсионните дружества да се конкурират, като предлагат на своите клиенти и по-ниска от нея, практиката показва, че в момента всички без една пенсионни компании в България използват максималния размер. Единственото изключение е универсалният фонд на "Доверие". При него таксата е с 0.15 процентни пункта по-ниска – тоест 3.85% - за лицата, които са се осигурявали в този фонд поне 10 години. През миналата година по-ниска такса – 4% вместо 4.25% - имаше универсалният фонд на "Топлина", но от началото на 2018 г. тя остава непроменена, с което става еднаква с прилаганата от останалите пенсионни дружества. За сравнение - подобна входна такса има и при други дружества, управляващи пари - като взаимните фондове например, но при повечето от тях тя варира между 0.2% и 2.5%.

Как се смята доходността

Освен това практиката е пенсионните дружества и Комисията за финансов надзор да изчисляват доходността, която се генерира по личните партиди на осигуряващите се лица, едва след като вноската се намали с въпросната еднократна такса. След като вноската е намалена със съответната удръжка, със средствата се "купува" инвестиционен дял по курса за деня. Доходността на пенсионните фондове се пресмята, като се сравнява именно стойността на един инвестиционен дял към дадена дата. Така в известен смисъл доходността по пенсионните партиди не е коректно представена, защото не е отчетена еднократната такса.

Освен тази удръжка пенсионните дружества отчисляват и "инвестиционна такса", която за тази година ще бъде 0.8% от цялата натрупана сума годишно. По същия начин тази такса е на максималния размер, определен от държавата, и пенсионните дружества не се конкурират за размера й. Предвижда се през следващата година тя да бъде допълнително намалена на 0.75%.

Източник: www.capital.bg
Свързани ключови думи