„Благоустрояват крепостта Калето за 5 700 000 лева”, пише в. „Конкурент”. Общината депозира в министерството на регионалното развитие проект за благоустрояване на района около крепостта Калето и светлинно-звуков спектакъл край Белоградчишките скали. За реализацията на разработката се очаква финансиране по оперативна програма „Регионално развитие”, уточни кметът Емил Цанков. Заложени са реставрация и консервация на крепостните стени. Ще бъде извършена рехабилитация на 3 от улиците, които водят към крепостта. Предвижда се изграждане на посетителски център за наблюдение на светлинно-звуков спектакъл и ефект.

В. „Струма” известява, че „Община Петрич кандидатства за 2 140 000 лв. за туристическата атракция Самуилова крепост”. Община Петрич внесе проектно предложение “1000 години от битката на Самуил /1014-2014 г./ - устойчиво развитие на туристическата атракция Самуилова крепост в община Петрич” по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г.”. Основните дейности, предвидени за изпълнение, са реставрация, консервация и експониране на наблюдателна кула, защитен трети крепостен вал, голяма землянка, покрити землянки в обект Самуилова крепост, развитие на туристическа инфраструктура, ще бъдат обновени двете музейни сгради, разположени симетрично зад монумента на цар Самуил, съобщи кметът Вельо Илиев. Предлага се развитие на дребномащабна техническа инфраструктура, изграждане на достъпна среда за хора с увреждания, подобряване състоянието на алейна мрежа в района на крепостта и осветлението, както и обособяване на места за анимиране на обекта. Ще бъдат въведени техники и 4 програми за интерпретиране и 5 за анимиране на национален културно-исторически комплекс “Самуилова крепост”.

Автор: www.economynews.bg