теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

УниКредит Груп отчете 1.7 млрд. евро нетна годишна печалба


0 гласа2593 прочитания

  • Първи спад на провизиите спрямо предходен период от началото на кризата отчита най-голямата банкова група в ЦИЕ през последното тримесечие на 2009;  
  • Положителният финансов резултат отново е над очакванията на анализаторите и показва, че групата се справя с кризата.
Нетна печалба в размер на 1.702 млрд. евро отчете УниКредит Груп за 2009 г. Късно снощи Бордът на директорите на групата одобри финансовите резултати за последното тримесечие и за цялата минала година. Само за последните три месеца на 2009 нетната печалба една от най-големите европейски банки е 371 млн. евро, което надминава очакванията на финансовите анализатори. Консенсусната прогноза преди обявяване на резултатите беше за печалба за последното тримесечие от 367 млн. евро. Резултатите показват способността на групата за успешно справяне с глобалната икономическа криза, като дори в най-тежките месеци УниКредит не е отчитала загуба за нито едно тримесечие. От групата отчитат като успешна стратегията на географска и бизнес диверсификация, както и сериозното присъствие в региона на ЦИЕ.

“По време на кризата нашето присъствие в различните държави остана стабилно и печелившо. Като изключим Казахстан всички поделения показаха добро представяне. Със солидния си потенциал, очакваме темповете на ръст в ЦИЕ в следващите месеци да надминат тези в западна Европа. През 2010 ще се концентрираме върху подобряване на бизнес резултатите и утвърждаване на УниКредит като водеща европейска банкова група. Планираме откриването на около 100 нови клона в региона на ЦИЕ”, каза Федерико Гицони, който отговаря за бизнеса на УниКредит в ЦИЕ.
 
В цифрите за края на миналата година прави впечатление и тенденцията на намаляване на прoвизиите спрямо третото тримесечие – за първи път от началото на кризата. Подобрение през последните месеци на 2009 отбелязват и приходите от лихви (с 2.3% на тримесечна база) и приходите от такси и комисионни (с 9.5% спрямо третото тримесечие). Други положителни тенденции, наблюдавани през последното тримесечие, да подобрение на капиталовата структура и намаляване на оперативните разходи.

УниКредит Груп завършва 2009 г. с оперативен приход от 27.5 млрд. евро, което представлява ръст от 2.6% на годишна база като нетните лихвени приходи са в размер на 17.3 млрд. евро, а нетните приходи от такси и комисионни – 7.78 млрд. евро.

В същото време оперативните разходи намаляват с над 8 на сто на годишна база до 15.3 млрд. евро. Това, от своя страна води до забележимо подобрение в коефициента разходи/приходи, който в края на 2009 достига 55.6%. За сравнение в края на 2008 г. този показател е 62.1%.

Към края на декември 2009 коефициента Core Tier 1 (който измерва съотношението на основния капитал към рисковите активи) бележи нов ръст и достига 7.62%. Повишаване на резервите и намаляване на рисковите активи са причина за увеличението му с повече от 1 процентен пункт дори без да се отчита ефекта на успешното увеличение на капитала, извършено в началото на годината. Намалението на рисковите активи (risk weighted assets) в края на 2009 г. с 60 млрд. евро се равнява на близо 12% спад спрямо 2008.  

Основни показатели (в млрд. евро)
  • Оперативни приходи – 27.572
  • Оперативни разходи – 15.324
  • Оперативна печалба – 12.248
  • Печалба преди данъци – 3.3
  • Нетна печалба – 1.702
Пълна информация за финансовите резултати може да намерите на интернет страницата на УниКредит Груп.