теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

УниКредит Груп отчете 1.331 млрд. евро нетна печалба за деветмесечието


0 гласа2203 прочитания

Финансовите показатели показват способността на групата да се справи с трудната макроикономическа ситуация и подобряване в структурата на баланса

Нетна печалба в размер на 1.331 млрд. евро отчита УниКредит Груп  за деветмесечието като 394 млн. евро от положителния финансов резултат са постигнати през третото тримесечие. Консолидираните резултати за първите девет месеца на годината бяха гласувани от Борда на директорите на УниКредит Груп.

Представянето на групата за последното тримесечие е доказателство за способността й да създава капитал и печалба за своите акционери и партньори. Третото тримесечие показва и намаляване темпа на растеж на необслужваните заеми, което води до подобряване на структурата на баланса на групата. Всичко това поставя УниКредит Груп в отлична позиция да спечели от подобряването на макроикономическите условия на глобално ниво, се посочва в официалното изявление на групата при оповестяване на резултатите.

Оперативният приход за деветмесечието надхвърля 21 млрд. евро, което означава 7% ръст на годишна база. Стабилен тренд на нарастване (от 3% спрямо първите девет месеца на миналата година) показва и нетния приход от лихви, който достига 13.287 млрд. евро.

Оперативната печалба за първите девет месеца на 2009 достига 9.6 млрд. евро, като 2.9 млрд. евро са постигнати през третото тримесечие (което е подобрение на този показател спрямо началото на годината).

В същото време оперативните разходи намаляват с 8% спрямо първите девет месеца на 2008 г. и към края на септември са в размер на 11.5 млрд. евро. Само за третото тримесечие стойността на този показател е 3.831 млрд. евро. За сравнение през второто тримесечие оперативните разходи са били 3.868 млрд. евро.

Това води и до подобрение в съотношението разходи/приходи, което за първите девет месеца на годината е 54.5%; подобрение спрямо същия период на миналата година, когато е било 60.2%.

В резултатите си за третото тримесечие УниКредит Груп отчита и намаляване на провизиите, както и забавяне на ръста на лошите заеми спрямо второто тримесечие.