теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

УниКредит Лизинг излезе начело по нов бизнес и пазарен дял за първото полугодие


0 гласа2804 прочитания

За периода УниКредит е реализирала сделки за над 80 млн. евро

УниКредит Лизинг излиза начело по обем на новия бизнес и пазарен дял, сочат данните на Българската асоциация за лизинг (БАЛ) за първите шест месеца на годината. За периода УниКредит Лизинг е реализирала сделки в размер на 81.1 млн. евро, което отговаря на 26% пазарен дял, показва традиционното проучване на пазара, изготвяно БАЛ. Най-голям дял в обемите на новия бизнес на УниКредит Лизинг се пада на лизинга на леки автомобили, следван от товарни автомобили и оборудване.

Статистиката показва, че основната част от клиентите са предимно в сегмента малки и средни предприятия.

Въпреки стабилното си представяне и лидерската си позиция в два от най-важните показатели в класацията на лизинговите дружества, от УниКредит Лизинг отчитат влиянието на влошената икономическа среда, като отражение на световната криза върху българския бизнес. „В най-добрия случай до края на тази година като нов лизингов бизнес бихме могли да очакваме същите обеми както през първата половина. В края на годината очаквам спад на годишна база от порядъка на 60%-65%. Сега целта на лизинговите компании е по-скоро управление на портфейли и подобряване на тяхното качество, отколкото неразумен и не премерен в рисково отношение нов бизнес”, казва Пламен Минев, главен изпълнителен директор на УниКредит Лизинг.

Той определи като приоритет за втората половина на годината продължаване на работата по подобряване на качеството на активите, разумно управление на риска и развитие на вече възприетата от УниКредит Лизинг стратегия „от обеми към стойност”. Стратегията „От обеми към стойност” беше възприета от УниКредит Лизинг в края на 2008 г., като начин за създаване на добавена стойност за клиентите, въпреки негативната финансова ситуация, която изисква по-силно внимание към оценката на риска.

За да посрещне предизвикателствата на интернационализацията и да създаде конкурентни предимства, УниКредит Лизинг възприе и клиентски централизиран подход като печеливш принцип в подкрепа на растежа на бизнеса на клиентите и на самата компания.

Свързани теми