УниКредит Булбанк и УниКредит Кънсюмър Файненсинг пускат потребителски заем „Бързо, кредит”, който се одобрява в рамките само на два часа и отпуснатите средства могат са на разположение на клиентите в рамките на един работен ден.

Кредитът е подходящ за клиенти с постоянни месечни доходи от работа на безсрочен трудов договор, които имат нужда от бързо одобрение на заем до 4000 лева. Заемът може да се използва за ремонт на апартамент, за почивка, за образование, закупуване на техника, обзавеждане и др.

Процедурата по отпускане и документацията по заема е максимално улеснена за клиента. „Бързо, кредит”  се предлага във фиксирани размери от 1000, 2000, 3000 или 4000 лева с максимален срок до 4 години. Не се изисква обезпечение или поръчители. На клиента е необходима само и единствено лична карта. Няма такса предсрочно погасяване. Възможен е гратисен период до 45 дни.

Годишната лихва на „Бързо, кредит” е от 12% до 16.5% в зависимост от размера и срока. Тя е фиксирана в договора и е валидна за целия период на кредита. Еднократно се дължи фиксирана такса от 7% от заема за администриране на сумата. Таксата се прибавя към исканата сума, т.е. клиентът получава реално сумата, за която е кандидатствал. При искана сума от 3000 лева за три години например, клиентът ще получи 3338.52 лева заем. Сумата над 3000 лева служи за покриване на застраховка „Живот”, която покрива и риска от „Нежелана безработица” , както и за таксата за разглеждане на документите. При този пример годишния процент на разходите е 22.16%, което е конкурентен разход на пазара на подобен тип бързи кредити, отпускани от финансови и други нефинансови фирми за потребителско финансиране.

Преди подписване на договора за заем в съответствие със закона за потребителския кредит и европейската практика клиентът получава формуляр с подробна информация за всички разходи по кредита му.