теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Управляваните от българските застрахователи средства с лек спад в края на 2017 г.


0 гласа444 прочитания

Застрахователните дружества в България управляват средства в размер на 7,297 млрд. лева към края на декември 2017 година, като техният размер се увеличава с 10,3% (678,9 млн. лева) на годишна база. В сравнение с третото тримесечие на миналата година обаче тези средства намаляват с 2,3% (174,6 млн. лв.),  показва статистиката на Българската народна банка (БНБ). Сумата нараства е най-високата, откакто БНБ предоставя статистически данни от края на 2007 г., с едно изключение. 

Размер и структура на активите

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, за една година нарастват с 11,1% и в края на декември 2017 г. достигат 2,034 млрд. лв. На тримесечна база увеличението е с 2,6%, изчислиха в централната банка.

Относителният дял на животозастрахователните дружества в общия размер на активите в края на четвъртото тримесечие на миналата година е 27,9%, докато преди година беше 27,7%, а към края на септември 2017 година – 26,5%.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, в периода октомври – декември се увеличават с 9,9% (476,2 млн. лв.) на годишна база и достигат 5,263 млрд. лева в края на миналата година. Те обаче намаляват с 4,1% (226,4 млн. лв.) спрямо края на третото тримесечие на 2017 г., отчитат в БНБ.

Към 31 декември 2017 г. относителният дял на активите им е 72,1%, докато година по-рано бяха 72,3%, а в към края на септември миналата година заемаха дял от 73,5%.

Инструменти

Що се отнася до инструментите, в които застрахователите държат активите си, най-голям дял запазват ценните книжа, различни от акции. Те представляват повече от половината от средствата (52,1%) и се увеличават на годишна база с 9,1% до 3,762 млрд. лева.

В сравнение с година по-рано акциите и другите форми на собственост растат с 14,7% до 942,7 млн. лева, средствата във вземания от застрахователни операции са повече със 17,7% и достигат 752,5 млн. лева, но депозитите се понижават с 9,7%) до 681,7 млн. лева.

В края на четвъртото тримесечие на 2017 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 51,5% при 52,1% към края на същото тримесечие на 2016 г. Акциите и другите форми на собственост към 31 декември  2017 г. заемат 12,9%, докато година по-рано бяха 12,4%.

Експертите на БНБ пресмятат, че вземанията от застрахователни операции към края на четвъртото тримесечие на миналата година са 10,3% при 9,7% в края на 2016 г., а на депозитите – 9,3%, при 11,4% година по-рано.

Във валутната структура на активите на застрахователите основен дял имат активите в левове, които представляват 40,3% от общия размер в края на миналата година, докато в края на четвъртото тримесечие на 2016 година те заемаха 37,9%. Активите в евро са с  30,7-процентен дял при 33,1% в края на декември 2016 година.

Към края на последното тримесечие на миналата година активите в щатски долари са 3,5%, докато в края на декември 2016 г. БНБ отчете 4,3% дял. Делът на активите в други валути в края на декември е 25,4%, докато в края на 2016 година беше 2,6%.     

Географско разпределение

По отношение на географската структура на активите инвестициите се оказва, че малко над половината от активите им са в  България, като на годишна база те се увеличават с 9,9% и към края на декември 2017 г. достигат 3,658 млрд. лева. 

Още по-бързо растат средствата, вложени в държавите от ЕС, които на годишна база скачат с 12,1% до 3,311 млрд. лева. Според БНБ нито един от българските застрахователи не държи руски активи от 2010 г. насам, когато за последно сумата им е възлизала на 10,6 млн. лв. 

Размер и структура на пасивите

Привлечените средства на застрахователните дружества към края на декември 2017 г. са 7,297 млрд. лева.
.
Собственият капитал в края на миналата година е 2,190 млрд. лева, като се повишава с 8,7% за една година. Неговият дял в размера на пасивите към края на четвъртото тримесечие на 2017 г. е 30%, докато година по-рано заемаше 30,5%.

Към края на декември 2017 г. застрахователните технически резерви нарастват на годишна база с 8,4% до 4,252 млрд. лева.

Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви, в края на декември са 2,835 млрд. лева, като относителният им дял в общия размер в края на миналата година е 66,7%. Година по-рано този дял беше 66,4%.

В края на миналата година задълженията на домакинствата и фирмите, които ги обслужват, растат с 9% до 2,143 млрд. лева.

На годишна база към края на четвъртото тримесечие на 2017 г. задълженията на бизнеса се увеличават с 9,4% до 580,9 млн. лв.

За една година задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) нарастват с 8% и в края на декември 2017 г. са 84,4 млн. лева.

Задълженията към нерезиденти (сектор Останал свят) в края на четвъртото тримесечие на 2017 г. растат със 7,4% до 1,417 млрд. лева, докато в края на 2016 година бяха 1,320 млрд. лева.

Източник: www.investor.bg
Свързани теми
Свързани ключови думи