теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Управляваните от застрахователите средства се увеличиха с близо 15% за година


0 гласа496 прочитания

Застрахователните дружества в България управляват средства в размер на 7,472 млрд. лева към края на септември 2017 г., като техният размер за една година се увеличава с 14,8% (962,9 млн. лева) и с 2,6% спрямо края на юни, показва статистиката на Българската народна банка (БНБ).

Размер и структура на активите

Активите на дружествата, които извършват животозастраховане, нарастват с 8,4% за една година до 1,982 млрд. лв. Спрямо края на второто тримесечие на тази година  увеличението е с 2,4%, изчислиха в централната банка.

Относителният им дял в общия размер на активите към края на септември тази година е 26,5%, докато година по-рано беше 28,1%, а в края на второто тримесечие на 2017 година – 26,6%.
За една година средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават със 17,3% до 5,489 млрд. лв. Спрямо периода април – юни ръстът е 2,7%.

Към края на септември 2017 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 73,5% при 71,9% в края на третото тримесечие на миналата година и 73,4% към края на юни 2017 година.
                          
По отношение на инструментите, включени в активите на застрахователните дружества, се оказва, че към края на септември преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база се увеличават с 218,7 млн. лв. (6,5%) до 3,6 млрд. лева.

В сравнение с година по-рано акциите и другите форми на собственост растат със 17,2% до 90,1 млн. лв., средствата във вземания от застрахователни операции са с 12,3% повече и достигат 724,2 млн. лв., а депозитите се понижават с 6,2% до 710,6 млн. лева.

В края на третото тримесечие относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 48,2% при 52% към края на същото тримесечие на миналата година, на акциите и другите форми на собственост – 12,2% при 11,9% година по-рано, на вземанията от застрахователни операции – 9,7% при 9,9% към края на септември 2016 г., и на депозитите – 9,5% при 11,6% към края на второто тримесечие на миналата година.
                         
Във валутната структура на активите на застрахователите, основен дял имат активите в левове, които представляват 37,9% от общия размер към 30 септември, докато година по-рано заемаха 40,2%.
Активите в евро са 29,3% при 31,8% към края на септември миналата година, отчита БНБ.

Към края на третото тримесечие 2017 г. активите в щатски долари са 3,5%, колкото и в края на септември 2016 г. Делът на активите в други валути в края на третото тримесечие е 29,3%, докато година по-рано беше 24,4%.

Източник: www.investor.bg

Свързани теми