Подобно на концепцията за product life cycle в бизнеса, в личния живот всеки от нас преминава през периоди в живота, в които може (и трябва) повече да спестява, и през периоди, когато е много по-трудно (а понякога - късно) да заделя. Но както и в бизнеса, така и в управлението на личните финанси, далновидното и дългосрочно управление на "product life cycle" е ключово за постигане на дългосрочните цели.Когато става въпрос за лични инвестиции, бизнес реалността ни предлага различни възможности… и капани. Разбирането и избора на правилния момент за инвестиция в подходящия клас актив често се приема за "висш пилотаж" дори за опитните инвеститори.

Освен, че трябва да уцелим точния момент за инвестиции, времето оказва влияние и върху възвращаемостта на инвестициите. Темата свързана със сложната лихва е една от най-пренебрегваните, а е фундамент в управлението на личните финанси в дългосрочен план. А, както Aйнщайн много добре го е казал,

"Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it ... he who doesn't ... pays it.''

Това са само някои от по-важните теми свързани с разпознаването на правилния момент при управлението на личните финанси.

Как да подходим, какво анализираме, как разбираме правилния момент за различните решения свързани с управлението на личните финанси? Тези и много други въпроси поставяме за дискусия и решаване на работилницата по "Лични Финанси: Как да инвестираме ...по-добре" в The Business Institute*, тази събота 1 декември 2018.

*The Business Institute е катализатор на бизнес умения. Ние предоставяме тренинг решения, основани на бизнес симулации, сериозни игри, бизнес работилници, бизнес коучинг. В тях съчетаваме съвременни подходи за развитие на бизнес умения – прилагаме и локализираме методологии и инструменти на Stanford University, Cornell University, Harvard University, INSEAD, StratX Simulations, Business Model Foundry, Thomas International и др.