По традиция в чест на 1 юни – Международния ден на детето, Банка ДСК  стартира традиционната промоционална кампания „За нашето бъдеще”.

Върху лихвите на детските влогове в лева и евро,  открити през юни т.г. (от 1 до 30 юни),  ще бъде начислена надбавка от 0,5% към действащия лихвен процент.

Минималната сума за откриване на промоционалния детски влог в кампанията „За нашето бъдеще” е 50 лева или евро.

В тази промоция не участват детските спестовни сметки „ДСК Бъдеще”, открити през този период  (от 1 до 30 юни 2010 г.).