теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Васил Големански: Стратегическа цел на ЦД е изграждането на клирингова система


0 гласа141 прочитания

Присъединяването към TARGET 2 Securities ще направи цената на финасовите инструменти конкурентна за потребителити, посочи изпълнителният директор на депозитаря

Стратегически цели в следващите години са изграждане и лицензиране на пълноценна клирингова система и като първа стъпка, предоставянето на българския пазар на такава услугa от европейска клирингова къща през системата на Централния депозитар. Това написа Васил Големански, изпълнителен директор на ЦД, в най-новия бюлетин на Асоциация на банките в България.

Според него това ще позволи на българския капиталов пазар да се развиват и различни финансови продукти, например, деривати на основата на финансови продукти, енергия, стоки.

Единна платформа на Балканите

Големански напомни, че ЦД поддържа активни връзки и взаимоотношения с колегите от централните депозитари на Балканите. Една от основните цели на това сътрудничество е и намирането на подходящо решение за клиринг и сетълмент на сделките, сключени през платформата SeeLink.

“Намирането на такова решение ще е от ключово значение за бъдещото развитие на тази платформа. Нашето виждане е, че всеки един от пазарите на Балканите не е голям и поотделно не е толкова атрактивен, колкото би бил един общ капиталов пазар за региона. Затова е нужно взаимното сътрудничество и представянето на единен достъп до капиталовите пазари на Балканите пред чуждите инвеститори”, убеден е Големански.

Той е на мнение, че като бъдещо развитие, ЦД трябва да следва всички промени в европейското законодателство и същевременно да разширява обхвата на предлаганите услуги.

Достъпна и конкурентна цена

“Важна стратегическа цел е и присъединяването към TARGET 2 Securities. Това би позволило на ЦД да участва в европейския сетълмент за финасови инструменти на много достъпна и конкуретна за българските потребители цена”, посочва Големански.

Изпълнителният директор на Централния депозитар напомня, че последните две години са доста динамични и изпълнени с предизвикателства.

“Ако погледнем назад, бих отличил лицензирането на депозитаря за ценни книжа на 16 септември, когато получи сертификат от Комисията за финансов надзор съгласно изискванията на регламента на Европейската комисия. Това беше резултат на повече от две години усилена подготовка на правилата и процедурите, и вътрешната организация на ЦД, за да отговори на всички изисквания на европейския регламент. Трябва да отбележим, че към тази дата нашият ЦД беше петият депозитар в ЕС, който получи лиценз“, уточнява Големански.

Той отчита и два други важни проекта, който са завършени през миналата година.

По-лесно инвестиране в ДЦК

“Единият проект е за получаване на достъп до европейската платежна система TARGET2 със статут на спомагателна система, оперираща сетълмент на ценни книжа. Този проект беше много важен за ЦД, тъй като позволи да се предложи на българския пазар и сетълмент в евро. Също така, той отвори вратите на депозитаря за достъп до други пазари и изграждане на директни връзки с депозитари в ЕС”, посочи Големански.

Той съобщи, че с другия проект се реализира през 2018 г. изграждането на връзка с Депозитаря за държавни ценни книжа (ДЦК) към БНБ. Това позволява на депозитаря да съхранява и ДЦК в регистъра си за своите клиенти, както и да извършва пълноценен сетълмент на ценните книжа между участниците на пазара. “Това е важна стъпка в популяризирането на ДЦК като инструмент за инвестиране към широк кръг участници на пазара на ценни книжа”, коментира изпълнителният директор на Централния депозитар.

Иновации в депозитаря 

Друг принос на депозитаря, според него, е новата услуга „Интернет базирана система за провеждане на общи събрания на дружествата – ЕПОС”. Чрез нея всеки акционер може да участва активно и пълноценно чрез Интернет в общото събрание на дружество, което е избрало да използва системата. Тя позволява и гласуване с пълномощно (proxy voting) и това много чуждестранни инвеститори и глобални попечители биха искали да видят на нашия пазар”, уточни Големански.

За да отговори на очакванията на клиентите, в депозитаря ползват най-добрите международни практики. В тази посока е инициативата за оповестяване на корпоративните действия на публичните дружества през системата на ЦД.

Друга важна инициатива на Централния депозитар е проектът Единна входна точка. “Това е проект, финансиран от Европейската комисия и включва трите институции: Българска фондова борса, ЦД и Комисията за финансов надзор. Основната цел на този проект е да се създаде единна входна точка за всички потребители на услуги от трите институции, като същевременно се управлява и служебно генерираният между институциите документооборот.

“Това ще позволи много съществено да се намали административната тежест за потребителите и участниците на финансовите пазари”, прогнозира Големански и информира, че в момента в ЦД се работи и по Проект за получаване на авторизация от GLEIF за локален издател на LEI кодове за българските юридически лица.

Източник: www.investor.bg
Свързани ключови думи