ActivTrades е сред водещите световни онлайн брокери, предлагащи търговия с Форекс и CFD продукти в платформите MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Компанията е популярна сред своите клиенти с високотехнологичните решения, които осигурява както в процеса на търговията, така и във връзка с допълнителни приложения, които улесняват управлението на поръчките и такива, които помагат при взимането на инвестиционни решения.

Процесът на обработка на сделките и поръчките на клиентите на ActivTrades е напълно автоматизиран. Котировките за форекс търговия идват директно от група от най-реномираните в световен мащаб доставчици на ликвидност, сред които e Citibank. Търговията е бърза и лесна дори в най-волатилните пазарни движения, като няма ограничения за скалпиращи стратегии и използване на Експертни системи за търговия. CFD продуктите се търгуват без комисиони и лихви за финансиране по котировки, доставяни директно от световните фючърсни борси за търговия с борсови индекси, финансови спредове, стоки и суровини. ActivTrades предлага и директна търговия с акции от най-големите Европейски фондови борси в Лондон, Париж, Милано, Брюксел, Амстердам и Лисабон.

Допълнителните приложения за платформата MetaTrader 4 са друга важна отличителна черта на офертата на ActivTrades към своите клиенти. За разлика от повечето брокери с MetaTrader, ActivTrades осигурява add-on приложения, които помагат при анализа на пазарните движения и дават възможност за взимане на по-информирани решения за търговия. 

Autochartist е сред лидерите в световен план в автоматизираното разпознаване на графични конфигурации в платформата MetaTrader 4 и ActivTrades предоставя напълно безплатно на своите клиенти достъп до тази услуга. Освен това, в уеб приложението на Autochartist има достъп до статистика за успеваемост на генерираните сигнали за всеки финансов инструмент.

SmartTemplate е друг тип приложение, което дава възможност да се идентифицира дали състоянието на пазара със съответния инструмент е в тренд или рейндж. С негова помощ трейдърите могат да получат навременен сигнал за евентуално зараждащо се трендово движение и да преценят дали да се включат в него преди да е изчерпан неговия потенциал и сила на импулса.

SmartForecast е незаменим индикатор при определяне на краткосрочни и дългосрочни нива на съпротива, на база процентни корекции на графиката и анализ на пазарните трендове. Особено важна функция е и това, че индикаторът дава сценарий за развитието на цената на съответния финансов инструмент с три потенциални цели, които адаптивно се променят в реално време на графиката в MetaTrader 4.

С помощта на SmartOrder търговията и управлението на сделки и поръчки в MetaTrader 4 е пренесена на качествено ново ниво. Това допълнително приложение неимоверно разширява възможностите пред трейдърите, които работят с MetaTrader 4. Функциите, които са разработени в SmartOrder са тези, които ще осигурят бързината и контрола, необходим на всеки съвременен трейдър в процеса на форекс търговия или търговия със CFD продукти върху индекси, акции, стоки и суровини.

Целта на ActivTrades е като цяло да увеличи възможностите на своите клиентите за търговия като предлага конкурентни цени, внедрява водещи технологии в индустрията, въвежда иновации и инструменти и не на последно място осигурява надеждност и клиентско обслужване на изключително високо ниво.

Предупреждение за риск: Форекс и CFD са ливъридж продукти и носят висока степен на риск за Вашия капитал. Те не са подходящи за всички инвеститори и можете да загубите значително повече от първоначалната инвестиция. Уверете се, че изцяло разбирате свързаните с тях рискове, и ако е необходимо потърсете консултация от независим експерт.