Близо 4 милиона евро спечелиха през 2010 година български научноизследователски организации и високотехнологични компании от европейски програми, насочени към развитие и използване на информационни и комуникационни технологии и координирани в България от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

През 2010 година наши изследователски институти и високотехнологични фирми привлякоха два пъти повече финансиране по Седма рамкова програма, отколкото през 2009 година. Средствата за българските участници в договорените проекти са 3,2 млн. евро. По програма “Подкрепа за ИКТ политики” родните организации получиха 651 530 евро.

Българският научен принос е най-значим в общоевропейски проекти, обединени около темата цифрова култура. Те са насочени към разработване и прилагане на интелигентни компютърни програми за разпознаване на текстове на европейски езици, сред които са славянските.

Втората голяма тема, по която работят български ИКТ организации и фирми, финансирани от Европейския съюз през 2010 година, е повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика и подобряване на качеството на живот на гражданите чрез разработване и прилагане на интелигентни технологии.  Български принос има и в разработки, които са насочени към подобряване на здравеопазването и информационната сигурност.

Автор: www.economynews.bg