• Регионът не е място за лесно печелене на пари, но определено дългосрочният потенциал за растеж е налице;
  • Кризата е време за реформи;  
  • Един от най-важните активи на ЦИЕ е човешкият капитал; трябват инвестиции в образование и здравеопазване, смята УниКредит Груп
Централна и Източна Европа (ЦИЕ) не е място за правене на лесни пари, но регионът определено запазва дългосрочния си потенциал за растеж, независимо от трудните месеци на криза. Около тази теза се обединиха участниците в дискусията «Все още ли ЦИЕ е Елдорадо за европейския бизнес?», организирана от УниКредит Груп в рамките на XIX Годишна среща на Европейската банка за възстановяване и развитие, която се провежда на 14-15 май в Загреб, Хърватия. В дискусията, водена от директора Стратегически анализи за ЦИЕ на УниКредит Груп Дебора Револтела, участваха Карло Марини, директор Корпоративно и инвестиционно банкиране на УниКредит Груп, Лерка Пулич, вицепрезидент на международната компания Агрикор,  и Бернд Шмутерер, главен финансов директор и член на УС на хърватската компания VIPnet, част от Телеком Аустрия.

За реализиране на потенциала и запазване на позициите на ЦИЕ като производствената ръка на Европа страните от региона трябва да използват кризата като период за ускоряване на планираните реформи. Кризата е време за промени, посочи Револтела. Тя акцентира на човешкия ресурс в страните от региона и желанието и готовността на хората да преминат през необходимите промени. „Един от основните активи на региона е качественият човешки ресурс, но правителствата трябва да се погрижат за него под формата на инвестиции в образование и здравеопазване”, смята Револтела.

Лерка Пулич от Агрикор посочи туризма, енергетиката и земеделието като сектори с наистина голям потенциал за развитие в страните от региона… „Но за бъде реализиран напълно възможния ръст, е необходима инфраструктура, и то не само под формата на пътища, а и по-ефективно работеща администрация”, каза Пулич.

Все още има място за чужди инвестиции, допълни и Карло Марини.  Според директора Корпоративно банкиране на УниКредит Груп, въпреки че кризата значително е намалила темповете на икономически растеж в региона и някои от страните имат сериозни макроикономически дисбаланси, в последните месеци правителствата и централните банки на страните от региона са демонстрирали възможност за справяне с предизвикателствата. „Това ни дава сигурност, че регионът ще продължи да бъде атрактивен, макар че инвеститорите ще са много по-селективни”, обобщи Марини.