теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Всеки четвърти скептичен за финансовото си бъдеще


0 гласа958 прочитания

Половината българи категорично недоволни от доходите си

Повечето българи все още не могат да планират финансово живота си. Голяма част от тях все още не съставят месечен бюджет на домакинството си и  не са запознати с въпроси като оптимизиране на кредитната задължнялост, планирането на инвестиции и спестявания, търсене на алтернативи за по-добър доход в годините в пенсия, подсигуряване на живота и здравето със застраховки и пр.

Такива са изводите от  онлайн проучване на личното финансово планиране, проведено през  октомври 2013 г. от финансовия портал Moitepari.bg.
Целта на изследването е да се установи доколко финансовото планиране е познато и застъпено сред анкетираните и кои са проблемните области, на които трябва да се отдаде повече внимание.

Извадката обхваща 1144 абоната на портала, като анкетираните са предимно жени (55% от отговорилите). Участниците в анкетата са във възрастовия диапазон 35-55 години (58% от анкетираните). Семейното им положение е семейни (47%) или живеещи на семейни начала (19.5%) с 1 дете (29%) или без деца (26%).

Половината от българските работещи не са доволни от доходите, които получават, а 37% са скептично настроени за финансовото си бъдеще.  Едва 22 на сто оценяват доходите си като напълно достатъчни. 35% от отговорилите смятат, че финансовото им състояние ще се подобрява.

40 на сто от анкетираните са декларирали, че месечните им задължения остават без промяна през последната година. Нарастване на разходите е фиксирано при 36% от хората, а намаление – при едва 14 на сто.

49% от запитаните притежават собствено жилище.

Малко над половината от запитаните (51%) се посочили, че ползват потребителски кредит. При девет процента от тях  кредитът е в границите от 10 000 до 20 000 лева. 7% посочват границата 5000-10 000 лева и същият процент посочват диапазона 20 000-50 000 лева.
43% ползват кредитна карта.

52% от запитаните не ползват кредитна карта. Още по-голям е процентът на скептичните към бързите кредити – 77% са отговорили, че не ползват такъв продукт.

Любопитна подробност, касаеща финансовата култура при управлението на личните средства е, че при наличие на повече от едно задължение по бързи или потребителски кредити, както и кредитни карти, анкетираните не възнамеряват да предприемат мерки за обединяване и намаляване на тези задължения. 63% нямат план в тази посока, а под 20 на сто имат разработена стратегия с конкретни цели и стъпки.

Средномесечният доход на анкетираните е в два диапазона -  от 500 до 1000 лева (24%) и от 1000 до 1500 лева (20%).

Цялото проучване:
"Финансовото планиране се заражда, предстои дългия път на утвърждаване."

Източник: www.insmarket.bg
Свързани теми
Свързани ключови думи