Последната година жалбите срещу застраховките "Живот" в полза на банките, сключвани при потребителски кредит, са се увеличили с над 50%.

Вълната от сигнали e заради императивната банкова политика, която задължава гражданите да плащат средно 120 лева за година на свързана с банката застрахователна компания. "Това става при условия в ущърб на гражданите. При инцидент застрахователите традиционно отказват да покрият кредита, ползвайки разтегливи и спорни понятия", алармира Явор Якимов, главен експерт към Национална асоциация за защита на застрахованите (НАЗЗ).

Фиктивни стари заболявания, непредвидени събития и непредпазливост са сред най-често срещаните обвинения и трикове, които застрахователите ползват срещу гражданите, за да не платят обезщетение. Така платци остават без компенсация, и дори техните деца са принуждавани неоснователно да плащат кредит по 10 години или повече.

Консултантите на НАЗЗ безплатно разглеждат всеки месец по 4 – 5 нови случая, като тенденцията е жалбите да се увеличават. "Положителното е, че гражданите стават все по активни в търсене на своите права”, каза Якимов.

Източник: Insurance.profit.bg