Само 7% от европейските потребители купуват финансови услуги от друга държава в ЕС, сочат данните на Европейската комисия (ЕК), представени като част от плана за действие за премахване на националните бариери пред въвеждането на единен пазар на финансовите услуги. Реализирането на плана ще означава по-силна конкуренция и по-добър избор за потребителите, независимо от това дали търсят у дома, или в чужбина финансови услуги като банкови сметки, застраховки или парични преводи, посочват от Комисията.

Според представения днес план всички потребители в общността трябва да могат да избират от широк набор финансови услуги, които да са достъпни в целия ЕС, получавайки най-доброто съотношение между качество и цена, а в същото време правата им да бъдат добре защитени. За доставчиците на тези услуги предимството е, че ще имат достъп до целия пазар на ЕС. По този начин българите ще може да взимат заеми от банки в други страни от ЕС като Германия например. Както и свободно са държат парите си в банки в Швейцария.

От ЕК очакват становищата на заинтересуваните лица - включително потребители и потребителски организации и национални регулатори, как точно да бъде реализирана тази възможност. Консултациите ще продължат три месеца и след това, на база на получените препоръки, в Брюксел ще изготвят и конкретните стъпки за постигане на единен пазар на финансовите услуги.

В центъра на предложението ще бъдат новите технологии, тъй като тяхното бързо развитие крие нови възможности за потребителите и доставчиците на услугите.

Проучванията на ЕК показват, че секторът на финансовите услуги е сред най-критикуваните от европейските потребители. При него има високо ниво на неудовлетворение от предлаганите услуги, голяма разлика в цените и ниска степен на заменяемост на продуктите. Според европейските чиновници това е сигнал, че конкуренцията не работи добре на този пазар, а бариерите трябва да бъдат премахнати.

Източник: www.standartnews.com