Бюрокрация и липса на компетентност на администрацията са най-големите проблеми, с които се сблъсква бизнесът при усвояването на еврофондовете. Това сочат резултатите от телефонно допитване на агенция Сова Харис с 50 фирми, кандидатствали с проекти по програми, финансирани от еврофондовете.

Голям процент от анкетираните заявяват, че не биха кандидатствали отново с проект по еврофондовете.

На въпрос какви са били основните трудности при кандидатстването, 32%

от анкетираните фирми заявяват, че компетентността на администрацията

е трудност. 16% от интервюираните изтъкват липсата на добри взаимоотношения с администрацията. 10% от фирмите са се затруднили от изискванията за кандидатстване.

Сред основните изводи от проучването са необходимост от повече информация от страна на администрацията, както и по-гъвкави процедури по кандидатстването.

Поръчител на това допитване е партията ВМРО-НИЕ, която през седмицата отправи искане за оставката на финансовия министър Симеон Дянков. Според политическата партия, Дянков с действията си блокира процеса на усвояване на еврофондовете.

Най-много от анкетираните фирми са кандидатствали по Оперативна програма „Конкурентноспособност” – 84%, 10% са кандидатствали по програма ФАР, 6% по ОП „Развитие на селските райони”; 4% по програма „Развитие на човешките ресурси”.

Сред препоръките за подобряване на начините на кандидатстване са определяне и спазване конкретни срокове относно събирането и предаването на документацията за кандидатстването по програмите, опростяване и намаляване на документацията за участие в процедурите.

Ясно се очертава и желание от повече компетентни консултанти от държавната администрация по съответните програми и повече информация и яснота при подготовката на документите за кандидатстване по европроектите.

Двама от анкетиралите са посочили, че в Закона за обществените поръчки има несъвършенства. Съгласно ЗОП, сега фирмите, които решат да обжалват дадено решение, могат с това да спират самия проект и евросубсидирането.

Автор: www.darikfinance.bg