Нетният финансов резултат на дружествата в края на третото тримесечие е в размер на 46,3 млн. лв., показват данни на КФН

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към края на септември са акумулирани нетни активи на стойност 13,4 млрд. лв. Това е ръст от близо 10% спрямо година по-рано по същото време, показват данни на Комисията за финансов надзор (КФН). Сумата обхваща aĸтивитe зa yнивepcaлните, пpoфecиoнaлните и дoбpoвoлните фондове. 

Бpoят нa ocигypeнитe лица ĸъм ĸpaя третото тримесечие в четирите вида пенсионни фондове е 4 658 549 души, като нараства спрямо същия период на 2017 г. с 2,32%.

Сравнете всички Универсални пенсионни фондове

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества в края на септември 2018 г. са над 133 млн. лв., което обаче е с 3,38% по-малко спрямо деветия месец на миналата година.

Нетният финансов резултат на дружествата в края на третото тримесечие е в размер на 46,3 млн. лв., което с малко над 13 млн. лв. повече спрямо полугодието.

Източник: www.investor.bg