През май кредитирането в България запазва тенденцията от последните месеци и продължава да расте с бързи темпове, показва паричната статистика на БНБ

През май кредитирането в България запазва своята тенденция от последните месеци и продължава да расте с бързи темпове. През миналия месец най-голям годишен ръст отбелязват потребителските заеми. Те се увеличават с 15%, като за сравнение априлският ръст беше 14,4%. Към 31 май общият размер на потребителските кредити достига 8,629 млрд. лв., показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

Намерете най-добрата оферта за потребителски кредит

Заемите за домакинствата и фирмите, които ги обслужват, в края на май възлизат на 20,817 млрд. лв. За една година те се увеличават с 8,8%, забавяйки леко ръста си спрямо годишното повишение от 9,1% през април 2018 година.

В края на май 2018 г. жилищните кредити възлизат на 9,830 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 9,8%, докато годишното увеличение през април беше 9,3%.

Намерете най-добрата оферта за ипотечен кредит

Investor.bg припомня, че в началото на годината управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че растежът на кредитирането предполага повишено внимание върху кредитния риск. По думите му "периодите на кредитна експанзия са и периоди на натрупване на потенциал за бъдеща реализация на кредитен риск и поява на нови активи с проблемно качество".

На годишна база другите кредити намаляват с 21,6% (14,1% годишно понижение през април 2018 г.), като достигат 1,026 млрд. лева.

Заемите, предоставени на финансови предприятия, в края на май възлизат на 2,329 млрд. лв. (2,2% от БВП) в края на май 2018 година. В сравнение със същия месец преди година те се увеличават с 57,7% (54,8% годишно повишение през април 2018 година).

През май 2018 г. вземанията от неправителствения сектор растат с 6,3% на годишна база и достигат 56,136 млрд. лв. С толкова беше годишното увеличение през април, припомнят от централната банка.

В края на миналия месец кредитите за неправителствения сектор възлизат на 55,048 млрд. лв. (52,5% от БВП) при 54,861 млрд. лв. към април 2018 г. (52,3% от БВП). За една година те се увеличават с 6,6% , колкото беше и годишното повишение през април.

Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 66,7 млн. лева, отбелязват в БНБ. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ възлизат на 124,3 млн. лв. (в т. ч. 3,5 млн. лв. през миналия месец), а обратно изкупените заеми – 57,6 млн. лв. (в т.ч. 2,1 млн. лв. през май.

Заемите за фирмите нарастват с 2,9% на годишна база, колкото беше и годишното повишение през април. В края на миналия месец заемите за бизнеса достигат 31,902 млрд. лв. (30,4% от БВП), показва статистиката на централната банка.

В същото време края на май 2018 г. депозитите на неправителствения сектор достигат 73,213 млрд. лв. (69,8% от БВП), като годишното им увеличение е 6,1%, което сочи ускорение спрямо април, когато годишното повишение беше 5,6%.

Депозитите на бизнеса  в края на май достигат 21,865 млрд. лв. (20,8% от БВП). В сравнение със същия месец на миналата година те се увеличават с 12,5% (13% годишно повишение през април 2018 година).

Спестяванията на финансовите предприятия отново намаляват. С 30,5% на годишна база са те по-малко през миналия месец и достигат 2,719 млрд. лв. (2,6% от БВП). През април  годишното понижение беше 34,7%.

Депозитите на домакинствата и фирмите, които ги обслужват, обаче са се увеличили с 6,5% на годишна база до 48,630 млрд. лв. (46,4% от БВП) в края на май. За сравнение, през април 2018 година те отбелязаха 5,9% годишно нарастване.

Намерете най-добрата оферта за срочен депозит

Нетните вътрешни активи са 54,800 млрд. лв. в края на май 2018 година. Те се увеличават с 11% спрямо същия месец на 2017 г. (9,6% годишно повишение през април 2018 година). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 55,624 млрд. лв. и нараства спрямо май 2017 г. с 9,1% (8,8% годишно увеличение през април 2018 година).

Нетните чуждестранни активи са 51,573 млрд. лв. в края на отчетния месец при 51,353 млрд. лв. в края на април 2018 година, като растат с 2,3% в сравнение година по-рано. През април банковата статистика регистрира 2,4% годишно повишение.

През миналия месец чуждестранните активи се увеличават с 1,8% (1,7% годишен ръст през април 2018 г.), като достигат 60,686 млрд. лева.

Чуждестранните пасиви са 9,113 млрд. лв. и на годишна база намаляват с 0,6% (1,9% годишно понижение през април 2018 година).

Източник: www.investor.bg