теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

За какво да внимаваме при бързия кредит? – 1 част


2 гласа1246 прочитанияКакви са правата ни и какви могат да бъдат „подводните камъни“ на бързия кредит?

Първо, трябва да знаете, че всички правила и условия на кредита трябва да са ясно написани и да ви ги предоставят, преди да подпишете. От Комисията за защита на потребителите (КЗП) напомнят, че потребителят има право на прозрачни правила и преди всичко – да знае предварително най-важните условия за отпускането, усвояването и издължаването на кредита.

Информацията за кредита се дава в Стандартен европейски формуляр

Тази информация се съдържа в документ, който задължително се предоставя предварително на клиента – т.нар. Стандартен европейски формуляр. Еднаквата форма за предоставяне на информация цели по-лесното сравнение между различните кредитни предложения. В него има данни за общата сума, която трябва да върнете, срока, размера и броя на погасителните вноски,  размера на ГПР с таксите. Начисляването на такса за одобрение на кредит е забранено от закона.

Допълнителни изисквания и такси за просрочие

Задължително трябва внимателно да се проверят допълнителните изисквания към кредита – изискват ли се поръчители или различни видове гаранции, има ли допълнителни такси, като например „такса за бързина“ и други.

Особено важно е  да се проверят таксите за просрочие – забавяне на дължимата вноска по кредита. Те често са високи и ако влязат в сила, размерът на дълга може значително да се увеличи.

Годишният  процент на разходите (ГПР) е малко над 50%

Годишният процент на разходите (ГПР) е показател, който дава информация за „цената“ на кредита и при изчислението му се включва не само лихвата (лихвения процент) по кредита, но и такси и комисиони за обработка и управление на заема. По отношение на „бързите“ кредити има законово ограничение за размера на ГПР – той не може да надвишава пет пъти законовата лихва за просрочие плюс основната, определяна от БНБ. Към момента ГПР е малко над 50%. Кредитите, предлагани на пазара, са с ГПР около този размер.
След като се въведе горен таван за ГПР, някои кредитори изискват поръчители или гарант. Ако не представите такива, лихвата е по-висока или се начислява допълнителна такса.

Проверявайте всички условия по кредита!

Доста компании предлагат услугата "заем до заплата" – тогава може дори да имате гратисен срок, в който не плащате лихва, ако върнете цялата главница. Обърнете внимание всеки път ли може да е така – при някои е само ако сте нов клиент, при други е валидно за старите, доказани като коректни.

В рекламите понякога се среща и обещанието за нула процента лихва. Да, но извън лихвата има такси, или безлихвения заем е такъв само за част от срока.

Не бързайте да вземете парите - питайте, ако нещо не разбирате!

Ако не разбирате нещо, от кредитната компания са длъжни да ви обяснят. Съветът на КЗП е да не се предоверявате на консултантите и при най-малкото съмнение да потърсите консултация от независим експерт.

Автор: Весела Николаева

За Провидент

Провидент е е част от International Personal Finance (IPF), водещ международен доставчик на  потребителски кредити с ниски фиксирани вноски и ясни и прозрачни условия.
Като компания със 130 г. опит в кредитирането, Провидент се ръководи от принципите на отговорното кредитиране и предоставя разумни финансови решения на своите над 2.8 млн. клиенти в 13 държави. Финансовата грамотност е неделима част от вземането на информирани решения, затова като част от програмата ни за корпоративна социална отговорност създадохме Академия „Семейни финанси“.

Повече за Провидент тук: https://www.provident.bg/

Повече за програмата „Семейни финанси“ тук: http://www.semeinifinansi.bg/