• Промоцията е валидна до 31 декември 2009 г.
ОББ предлага промоционална лихва по 3 месечен  „ Отворен депозит”  в периода от 1  до 31 декември 2009 година. Банката предлага 2 % по-висока лихва на годишна база за всички настоящи и новооткрити тримесечни Отворени депозити. Лихвените нива са валидни за баланси над 3000 лева или 1500 Евро/щатски долара. Банката предлага възможност и клиенти със съществуващи 3 месечни отворени депозити да се възползват от промоцията след увеличаване на съществуващия си баланс с 300 лева или 150  евро/щатски долара.

Пълна информация за 3 месечен  „Отворен депозит” може да бъде получена в клоновата мрежа на ОББ и на телефон 0700 117 17 в Център за обслужване на клиенти.