теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Заетостта за Q2 е 3.1 млн. работещи


0 гласа381 прочитания

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 157.1 хил., като 1 678.1 хил. са мъже и 1 479.0 хил. – жени, според данни на НСИ. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.5%, с 0.3 процентни пункта по-висок в сравнение със същото тримесечие на 2017 година. При мъжете този дял е 58.1%, а при жените - 47.3%.

През второто тримесечие на 2018 г. 2 002.3 хил. души, или почти две трети от всички заети, работят в сектора на услугите, 940.7 хил. (29.8%) - в индустрията, и 214.1 хил. (6.8%) - в селското, горското и рибното стопанство.

От всички заети 3.9% (123.5 хил.) са работодатели, 7.1% (223.9 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 88.2% (2 785.6 хил.) - наети лица, и 0.8% (24.1 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 123.4 хил. (76.2%) работят в частния сектор, а 662.2 хил. (23.8%) - в обществения.

С временна работа са 118.1 хил., или 4.2% от наетите лица.

През второто тримесечие на 2018 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 078.2 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 67.9% (71.2% за мъжете и 64.4% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 40.6% (46.3% за мъжете и 34.6% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 72.6%, съответно 76.1% за мъжете и 68.9% за жените.

Спрямо второто тримесечие на 2017 г. този коефициент е по-висок с 0.9 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените е почти еднакво.

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 590.1 хил., или 61.0% от населението в същата възрастова група (64.9% от мъжете и 57.5% от жените). В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 - 64 години се увеличава с 2.7 процентни пункта.

Имточник: www.economynews.bg
Свързани теми