теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Застрахователни асоциации се конфронтираха за таксите на КФН


0 гласа755 прочитания

Противоположни позиции предизвика искането на Комисията за финансов надзор (КФН) за повишаване на таксите за поднадзорните лица. Мненията на застрахователния бранш се разделят по отношение на въпроса ще доведат ли по-високите такси за брокерите до нарастване на цените на застраховките, което вчера обяви Асоциацията на застрахователните брокери в България (АЗББ).

"Твърдението на АЗББ, че новите по-високи такси на застрахователните брокери ще доведат до увеличаване на цените на застраховките, е напълно подвеждащо за потребителя“, заявиха в свое становище от Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ).

В него те подчертават, че застрахователните брокери не участват в определянето на цените на застраховките, а цените се формират от страна на застрахователните компании. По думите на БАЗБ възнагражденията на брокерите са включени в цените на полиците и размерът им не се влияе по никакъв начин от разходите на брокера, свързани с дейността му.

В своята позиция те оборват още и твърдението на представителите на АЗББ, че Европейската директива, касаеща дейността на разпространителите на застрахователни услуги и в частност на застрахователните брокери, защитава малките брокери и цели да не се утежнява тяхната дейност с оглед на подобряване на конкурентната среда.

„Това показва непознаване на европейското законодателство и в случая се спекулира с него. Новата Директива за застрахователна дистрибуция (IDD) за първи път поставя еднакви условия за надзор на всички участници на застрахователния пазар, които продават застрахователни продукти, а именно служители на застрахователни компании, застрахователни брокери, застрахователни агенти, туристически агенции и рент-а-кар фирми. Директивата не засяга таксите за надзор и нямо общо с определянето на техния размер. В директивата не се предвиждат облекчени условия за малките дистрибутори в сравнение с по-големите, а напротив - изискванията към тях са същите, както и за всички останали участници на пазара. Причина за това е фактът, че през последните години се наблюдава недостатъчен контрол върху дистрибуцията на застрахователни продукти, което води до предлагането им от страна на некомпетентни или нелицензирани лица, което от своя страна води до огромни рискове за потребителите“, подчертават от БАЗБ.

Вчера зам.-председателя на АЗББ Юлиян Стамболджиев предупреди, че много от фирмите – застрахователни брокери могат да спрат работа при по-високи такси за дейност.

"АЗББ желае да защити своите членове, чрез искане да се намалят таксите на надзор за малките брокери, които според тях са тези с реализиран премиен приход под 1 милион лева, като мотивира това с факта, че тези брокери ще фалират вследствие на новите по-високи такси", пише БАЗБ в становището си.

На пресконференцията АЗББ изнесе информация, че персоналът на един такъв брокер наброява 5-7 човека и обичайно осъществява дейността си в един офис. Разходите на подобно предприятие, включително разходите за поддържане на лиценз, съпоставени с приходите, а именно премиен приход на тези брокери и среден размер на получените от тях комисионни, показват, че значима част от тези брокери би трябвало вече да са фалирали. На практика обаче това не е така. Най-вероятно те продължават да осъществяват дейност, тъй като са приели принципи на работа, които не са в съответствие със законодателството, а по-скоро са присъщи на сивата икономика, посочват от БАЗБ.

От Асоциацията смятат, че зад демонстрираната загриженост на АЗББ за нейните членове, всъщност се крие нежелание на ръководството за осъществяване на един по-ефективен и справедлив застрахователен надзор.

В заключение, БАЗБ подчертава, че единственият начин за осъществяване на ефективен надзор от страна на КФН е увеличаване на нейния административен капацитет. Това се налага с цел постигане на по-висока професионализация на бранша, спазване на финансова дисциплина при събиране и отчитане на застрахователните премии и ясна идентификация на всеки участник в застрахователната дистрибуция.

По думите на Асоциацията към настоящия момент КФН не разполага с достатъчни средства, за да осъществява ефективен надзор. Това води до наличието на недобросъвестни посредници и такива без необходимия лиценз, което със сигурност води до увреждане на интересите на потребителите на застрахователни услуги в България, посочва БАЗБ, затвърждавайки подкрепата си към исканията на КФН.

Източник: www.investor.bg
Свързани теми
Свързани ключови думи