теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Застрахователните брокери заработиха над 82 млн. лв. комисиони за полугодието


0 гласа669 прочитания

През посредници са направени застраховки за 85,7 млн. лева

Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през първото шестмесечие на 2015 г., възлиза на 485 671 949 лева, като от тях 438 013 786 лв. са премиите в полза на застрахователи със седалище в България и 47 658 163 лв. - в полза на застрахователите със седалище в друга държава, съобщиха от Комисията за финансов надзор. В КФН са регистрирани 364 брокера.

Приходите от комисиони на застрахователните брокери през първата половина на 2015 г. възлизат на 82 277 039 лв., като делът на комисионите спрямо премийния приход  е 19,0%

Дял на комисионите спрямо премийния приход

36,2% - ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ
29,7% - ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
26,5% - ЗЛОПОЛУКА
24,9% - ЗАСТРАХОВКА "ЗЛОПОЛУКА"
24,2% - СУХОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, БЕЗ РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
24,0% - РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ
23,3% - РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
22,0% - ЖЕНИТБЕНА И ДЕТСКА ЗАСТРАХОВКА
20,0% - "ЖИВОТ", СВЪРЗАНА С ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

През посредници са направени застраховки за 85,7 млн. лева

Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през първото шестмесечие на 2015 г., възлиза на 485 671 949 лева, като от тях 438 013 786 лв. са премиите в полза на застрахователи със седалище в България и 47 658 163 лв. - в полза на застрахователите със седалище в друга държава, съобщиха от Комисията за финансов надзор. В КФН са регистрирани 364 брокера.

Приходите от комисиони на застрахователните брокери през първата половина на 2015 г. възлизат на 82 277 039 лв., като делът на комисионите спрямо премийния приход  е 19,0%

Дял на комисионите спрямо премийния приход

36,2% - ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ
29,7% - ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
26,5% - ЗЛОПОЛУКА
24,9% - ЗАСТРАХОВКА "ЗЛОПОЛУКА"
24,2% - СУХОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, БЕЗ РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
24,0% - РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ
23,3% - РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
22,0% - ЖЕНИТБЕНА И ДЕТСКА ЗАСТРАХОВКА
20,0% - "ЖИВОТ", СВЪРЗАНА С ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

Източник: www.insmarket.bg

Сравнете всички оферти за застраховки

Свързани теми