теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Застрахователните брокери са реализирали продажби за 1,071 млрд. лева през 2016 г.


0 гласа810 прочитания

Най-голям дял заемат автомобилните и имуществените застраховки

Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през 2016 г., възлиза на 1 071 233 461 лв., от които 983 503 593 лв. в полза на застрахователи със седалище в България и 87 729 867 лв. в полза на застрахователи от други държави, съобщиха от КФН.

От реализирания чрез застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище у нас 873 405 хил. лв. са реализирани в общото застраховане и 106 933 хил. лв. в животозастраховането.

В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 31.12.2016 г., най-голям дял заемат автомобилните застраховки – "Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на МПС (402 152 103 лв.) и "Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (314 241 917 лв.), следвани от "Пожар и природни бедствия” (65 087 129 лв.) и "Други щети на имущество” (25 627 067 лв.).

При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 31.12.2016 г. е основно по застраховка "Живот и рента” (76 293 153 лв.), следвана от застраховките "Заболяване” и "Злополука” (11 775 795 лв. и 7 500 681 лв.).

369 са брокерите, регистрирани у нас към края на 2016 година.

Източник: www.econ.bg

Сравнете всички оферти за застраховки