Полицата ще е задължителна и покрива доказани в съда искове на ощетени клиенти на посредниците

Задължителната застраховка "Професионална отговорност" за кредитните посредници ще струва между 4000 и 6000 лв. годишно. Това заявиха за "Капитал" двама независими представители от бранша. Този продукт ще е задължителен от следващата година, когато в сила влизат нови изисквания по отношение на консултантите, които са записани в Закона за кредитите на недвижимите имоти на потребители. Целта на професионалната застраховка е да плати евентуални щети за клиент на кредитно посредничество, които са му били нанесени чрез доказан в съда неизгоден договор за банков кредит.

Кой плаща сметката 

В момента дейността на посредниците в масовия случай се покрива изцяло от кредитните институции и потребителите не плащат за оказаната услуга. Според закона това заплащане обаче ще трябва да може да се декларира, за да е видно дали посредниците не подвеждат клиентите си с цел да си осигурят по-голяма комисиона от търговска банка. Представители на бранша очакват заради новия разход някои от посредниците да започнат да искат комисиона и от потребителите, като тази възможност е изрично разрешена в новите законови текстове. По-големите играчи на пазара обаче декларират готовност да продължат да бъдат безплатни за потребителите. Все още предстои точните текстове от гласуваната от управителния съвет на Българската народна банка наредба за дейността на консултантите да бъдат обнародвани в Държавен вестник, като това трябва да стане тази седмица. Според посредници регулирането ще донесе предимства за по-големите посреднически компании на пазара, но и повече прозрачност на него.
Изисквания за правото

Сключването на професионалната застраховка е само едно от задължителните изисквания, които дават право на кредитните посредници да бъдат вписани в регистъра, който БНБ ще изготви. Другите задължения, записани в закона, са кредитните посредници да имат висше образование и професионален опит в областта на кредитирането или финансовите услуги. Този опит следва да е най-малко 2 последователни години на ръководна длъжност в предприятия от банковия и финансовия сектор или на длъжност, непосредствено свързана със сключването и изпълнението на договори за кредит или за предоставяне на финансови услуги. Освен това те трябва да имат добра репутация, да не са осъждани за престъпления от общ характер и да не са обявявани в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество. Физическите лица трябва да имат постоянен адрес в Република България, а юридическите лица и едноличните търговци - да имат търговска регистрация в Република България.

Предвидените санкции

Вписването в регистъра на БНБ ще става еднократно, тоест няма да е необходимо ежегодно подновяване. Въпреки това от централната банка обявиха за "Капитал", че упражняват контрол за спазване на изискванията. Заличаването става по собствено желание. В закона е предвидено и задължение вписаните кредитни посредници да отговарят по всяко време на изискванията относно репутация, квалификация и професионален опит. Консултантите, които извършват такава дейност, без да са записани в регистъра на БНБ, могат да бъдат глобени от 5000 до 10 000 лв. за физически лица и от 20 000 лв. до 40 000 лв. за юридически. Лицата, които вече извършват дейност като кредитни посредници, трябва да се регистрират до 21 януари догодина. 

Източник: www.capital.bg

Сравнете всички оферти за жилищни и ипотечни кредити от банкови институции