Задължението дребните и средните земеделски производители да върнат на държавата получените субсидии за единица площ за 2009 г., в размер на 20 милиона лева, наложено им от Държавния фонд "Земеделие", е неправомерно и ще бъде оспорвано в съда, заявиха на пресконференция земеделски производители от цялата страна.

В декларация, представена на пресконференцията, земеделските производители посочват, че на страницата в интернет на ДФ "Земеделие" е публикуван списък с 5803 бенефициенти, които трябва да възстановят получените субсидии за стопанската 2009 година, пише БТА.

Декларацията е подписана от петнайсет земеделски организации на дребни и средни земеделски производители, сред които Българската асоциация на фермерите, Националният съюз на градинарите, Националната асоциация на млекопроизводителите, Националната асоциация на българските картофопроизводители, и ще бъде изпратена до премиера, ресорния вицепремиер, министъра на земеделието, комисаря по земеделие в ЕК.

Според съобщението на ДФ "Земеделие" заявените от производителите парцели или част от тях попадат в т. нар. недопустими слой за подпомагане, посочват от бранша. При очертаване на площите през 2009 г. тези земи са били в допустимия слой, което е и причина производителите да получат субсидии през 2010 г, посочват от бранша. Площите са били в допустимия слой към 20.11.2009 г. /т. е. след извършването на всички проверки през 2009 г./. По неясен за производителите начин през декември 2010 г. тези земи са изключени при поредната актуализация на допустимия слой за 2009 година. Това е станало без проверки на място и без да бъдат известени земеделските производители, съобщават производителите.

В декларацията на производителите се посочва още, че от актовете по никакъв начин не става ясно кой, кога и за кои парцели е направил проверка и какво точно е нарушението, възоснова на което тези парцели са изключени от допустимия слой със стара дата. Има много случаи на фермери, които са очертавали едни и същи площи в продължение на години и са проверявани от технически инспекторат и общинските служби по земеделие. Сред санкционираните има и биопроизводители със сертифицирани земи, за които контролните органи са издали доклад за проверка за 2009 г., отбелязват производителите.

Автор: www.lev.bg