Автокредити


0 гласа37 прочитания

КАКВО Е АВТО КРЕДИТ И АВТО ЛИЗИНГ?
Авто кредитът и авто лизингът са кредитни продукти предназначени както за физически, така и за юридически лица. Както подсказва името им те са предназначени за покупка на леки, лекотоварни и товарни автомобили. Авто лизингът по своята същност е отдаване на автомобила под наем с възможност за придобиването му в края на срока на лизинга. Докато не изтече този срок, автомобилът е собственост на лизингодателя, а не на лицето, което ползва автомобила.
ЗА КАКВО МОГА ДА ИЗПОЛЗВАМ АВТО КРЕДИТА И АВТО ЛИЗИНГА?
Предназначението на авто кредитите и авто лизингите е покупка на автомобил.
КАКВИ ВИДОВЕ АВТО КРЕДИТ И АВТО ЛИЗИНГ ИМА?
Основното разделение на авто кредитите и автолизините е:
- За покупка на нов автомобил
- За покупка на употребяван автомобил
ИЗИСКВАТ ЛИ СЕ ГАРАНЦИИ ПО АВТО КРЕДИТ И АВТО ЛИЗИНГ?
При авто кредит обичайно не. При покупка на кола на лизинг, обезпечението е автомобила.
КАК СЕ ФОРМИРА ЛИХВАТА ПО АВТО КРЕДИТ И АВТО ЛИЗИНГ?
Лихвите по авто кредити и авто лизинги са променливи. Променливият лихвен процент се базира на пазарен индекс или референтен лихвен процент и фиксирана надбавка към него. Референтният лихвен процент представлява пазарен индекс LIBOR, EURIBOR и/или индикатори, публикувани от Българската народна банка и/или Националния статистически институт, или комбинация от тях.
КАКВО ФИНАНСИРАНЕ МОГА ДА ПОЛУЧА?
До 100% от стойността на автомобила при авто кредит и до 90-95% от стойността на автомобила при авто лизинг. Лизинговите компании изискват между 5 и 10% самоучастие на лизингополучателя.
КАКВИ СА ТАКСИТЕ ПО АВТО КРЕДИТ И АВТО ЛИЗИНГ?
Възможни такси при авто кредитите и авто лизингите са:
- За разглеждане на документи (еднократно);
- За оценка на кредитен риск;
- За поддръжка на разплащателна сметка (при авто кредити).
СКЛЮЧВАТ ЛИ СЕ ЗАСТРАХОВКИ?
Да, при авто лизинг. При покупка на кола на лизинг задължителна е застраховка "Авто каско", която е за сметка на клиента и в полза на лизингодателя.
КАК ДА ИЗБЕРА НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА?
Единственият и най-обективен критерий за сравнение и избор на оферта е Годишният процент на разход. Той е показател, който отразява истинската цена на кредита. Включва в себе си освен лихвата по кредита, но и всички дължими такси, комисиони и застраховки.
Свързани теми