Финансовият портал МОИТЕ ПАРИ разработи първият си продукт свързан с капиталовият пазар


0 гласа6253 прочитания

Обновената версия на www.moitepari.bg предлага изчерпателни динамични сравнения по четирите вида доходности на всички български Колективни Инвестиционни Схеми (КИС)
 
За продукта

Това е първият продукт свързан с капиталовия пазар, който финансовият портал МОИТЕ ПАРИ разработи. Той включва динамични сравнения на всички Колективни Инвестиционни Схеми (КИС) на Управляващите дружества в страната. Също така съдържа и подробна информация за чуждестранните КИС, получили разрешение от Комисията за Финансов Надзор да осъществяват дейност на територията на България.

Сравненията ще се извършват на база четири вида доходности:

• от началото на годината;
• за последните 6 месеца;
• за последните 12 месеца;
• от началото на публичното предлагане.

На сайта са публикувани още котировките на КИС, също и пълните проспекти, които дават детайлна информация за:

• Инвестиционен профил на фонда (високодоходен, балансиран, нискорисков);
• Тип книжа и регион на инвестиране;
• Описание на портфейла;
• Инвестиционни посредници, от които могат да се закупят дялове/акции на съответният фонд/инвестиционно дружество;
• Банка депозитар;
• Възможности за получаване на дивидент;
• Данъчно третиране на доходите от сделки с ценни книжа;
• И др.

Новият продукт е предназначен както за настоящи инвеститори, които регулярно следят развитието на капиталовият пазар, така и за бъдещи, които желаят да вложат парите си в подобни схеми. За начинаещите, новата секция поднася добре структурирана и изчерпателна информация, както и пояснителни бележки, които да им дадат един добър начален старт.

Изборът на КИС като нов продукт на www.moitepari.bg не е случаен. МОИТЕ ПАРИ се спря на тях, тъй като иска да предостави нови алтернативи на своите посетители. На едно място е събрана и представена цялостна информация за най-популярните в България възможности за инвестиране – от една страна банковите депозити, а от друга алтернативата им под формата на Колективни Инвестиционни Схеми.

www.moitepari.bg  с променена визия и нови функционалности

www.moitepari.bg е вече с нова визия и по-контрастни цветове. В улеснение на потребителите са добавени следните нови функционалности на сайта:

• Два нови ипотечни калкулатори: Единият изчислява приблизителната цена на недвижим имот, който потребителят може да си позволи съобразно неговият нетен месечен доход, задължения и спестявания. Другият калкулатор определя максималният размер на лихвата по кредит за покупка на недвижим имот, съобразно нетен месечен доход, задължения и разходи на потребителя, както и цена на имота;
• Значително по-лесна навигация;
• Повече обяснителни бележки и упътвания, с помощта на които посетителите бързо и лесно да се ориентират във финансовата терминология;
• „Дискутирай с нас” е новата форма за обратна връзка с потребителя. Посредством нея всеки посетител ще има възможност, както да отправи персонално запитване за съвет до финансовите анализатори от МОИТЕ ПАРИ, така и да види други постъпили по темата въпроси, отговори и коментари;
• По-лесна употреба – сайтът е снабден с множество „бързи линкове”, отвеждащи до желаното място само с един клик.

За МОИТЕ ПАРИ

МОИТЕ ПАРИ е част от международната финансова мрежа FinZoom Financial Guides Network (www.finzoom.com), която се състои от три аналогични портали за динамични сравнения на продукти от областта на потребителските финанси, в страните България (www.moitepari.bg), Румъния (www.finzoom.ro) и Турция (www.finzoom.com.tr). Порталите обслужват над 100 милиона потребители от региона като мисията им е да подпомагат потребителите в намирането на най-добрите финансови продукти на пазара.