На 05.10.2006 МОИТЕ ПАРИ стана на една година. От стартирането на МОИТЕ ПАРИ, www.moitepari.bg, преди една година, интересът към него се увеличава все повече и повече. Само един месец след стартирането, МОИТЕ ПАРИ получи наградата на публиката за Финансов сайт на 2005 година на конкурса БГ Сайт 2005. Оттогава, потребителите имат все повече възможности – освен пълното сравнение на потребителски кредити, автокредити и лизинги, депозити и кредитни карти, те вече могат да кандидатстват онлайн за продуктите на водещи банки директно през сайта на МОИТЕ ПАРИ.
Благодарим ви, че ни подкрепяхте през тази една година! Както и досега, от МОИТЕ ПАРИ ще се стремим непрекъснато да обогатяваме информацията и възможностите, така че да ви бъдем все по-полезни.