Нови два ГПР индекса за потребителски кредити


3 гласа4703 прочитания

С 5% поскъпнаха потребителските кредити без поръчител и с 4% тези с поръчител през 2009-та.
Констатацията е на база стойностите на двата нови индекса, които допълват семейството Индекси МОИТЕ ПАРИ

С новите си индекси МОИТЕ ПАРИ си поставят за цел да представят максимално обективно тенденциите при цените на потребителските заеми без гаранти, и гарантираните с поръчител/и. И двата индекса стартират с 43-месечна история, като начална дата за изчисленията им е избран месец май 2006 г. В своята почти двугодишна история и двата показателя демонстрират интересна и много характерна тенденция на развитие. Всеки един от тях се характеризира със своите особености и ясно показва поведението на банките в периода от началото на изчисляването му до днес.

За индекса по кредити с поръчител характерното до момента е линейност и липса на резки промени. Може би това се дължи на факта, че тези заеми са гарантирани и не се налага голяма активност на банките по отношение на техните условия. Стойността на индекса за декември 2009 г. е 17.59%. Това е ръст с 0.70 процентни пункта или 4% за 12-те месеца.

Що се отнася до индекса по заеми без поръчители, тенденциите там са коренно различни. Макар и да се следва общата посока на поскъпване има някои характерни особености. Това е цикличността до началото на кризата. Повишеният интерес на клиентите към този тип кредити позволяваше на банките да предлагат различни промоции, в определени периоди през годините. От началото на кризата тенденцията драматично се промени, цикличността вече не е така изявена, дори липсва. Паралелно с това стойността на индекса надхвърли с над 1.5 процентни пункта най-високата си стойност от преди началото на кризата. През декември 2009 г. индексът достигна стойност 19.11%. Повишението е в размер на 0.93 процентни пункта, което е 5%-ов ръст в рамките на годината.

За „Индекс МОИТЕ ПАРИ - Потребителски кредити без поръчители”
 
 Индексът осреднява Годишния Процент на Разход (ГПР) по 4-годишни потребителски кредити на избрани търговски банки при сума от 3000 лева и анюитетна месечна вноска. В индекса са включени 10 банки (които притежават над 90% пазарен дял при потребителските кредити в лева) работещи на българския пазар. Структурата на банките е следната: 5 банки от Първа група и 5 банки от Втора група. Класификацията на банките по групи е според критериите на БНБ.

Стойността на индекса за декември 2009 г. е 19.11%.

За „Индекс МОИТЕ ПАРИ - Потребителски кредити с поръчител”
 
 Индексът осреднява Годишния Процент на Разход (ГПР) по 4-годишни потребителски кредити на избрани търговски банки при сума от 5000 лева и анюитетна месечна вноска. В индекса са включени 13 банки (които притежават 95% пазарен дял при потребителските кредити в лева) работещи на българския пазар. Структурата на банките е следната: 5 банки от Първа група и 8 банки от Втора група. Класификацията на банките по групи е според критериите на БНБ.

Стойността на индекса за декември е 2009 г. 17.59%.

При изчислението на индексите са използвани най-добрите оферти на избраните търговски банки. МОИТЕ ПАРИ използва ГПР, като база за сравнение, тъй като той е единственият обективен критерий, който включва не само обявената лихва, но и всички такси и комисиони платими от клиента.

Коментари и отговори

За да може да изтеглите потребителски кредит, Вие трябва да работите на постоянен трудов договор, най-малко 5-6 месеца при настоящия работодател за доказателство, за бъдещото изплащане на кредита.

Другото изискване, което имат банките, на които трябва да отговаряте, за да Ви бъде отпусната съответната сума се изразяват в следните основни характеристики:
-    След извършване на месечната погасителна вноска, трябва да остават минимум по 100 лв. на член от семейството
-    Съотношението дълг / нете доход би следвало да е между 40% и 60%
-    При недостатъчен размер на дохода трябва да осигурите или поръчителство или превод на работна заплата, банката може да изисква поръчителство на едно платежоспособно лице.

За тази цел Вие може да сравните офертите на банките, за потребителски кредит тук . Въведохме желаните от Вас критерии на кредита, а именно: Валута: BGN  Размер на кредита: 10000  Срок на кредита (месеци): 84  Вид погасителен план: Анюитетни вноски  Тип оферти: Стандартни  

Имате шанс да изтеглите съответната сума ако нямате други задължения към банковите институции и сте с чиста кредитна история.


Надяваме се, че информацията Ви е била полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
осигуряжат ме на 450 и имам 6 месеца при тоя работодател мойе ли да жзема кредит от 10000 от някоя банка спе6но се нуйдая