С 5% поскъпнаха потребителските кредити без поръчител и с 4% тези с поръчител през 2009-та.
Констатацията е на база стойностите на двата нови индекса, които допълват семейството Индекси МОИТЕ ПАРИ

С новите си индекси МОИТЕ ПАРИ си поставят за цел да представят максимално обективно тенденциите при цените на потребителските заеми без гаранти, и гарантираните с поръчител/и. И двата индекса стартират с 43-месечна история, като начална дата за изчисленията им е избран месец май 2006 г. В своята почти двугодишна история и двата показателя демонстрират интересна и много характерна тенденция на развитие. Всеки един от тях се характеризира със своите особености и ясно показва поведението на банките в периода от началото на изчисляването му до днес.

За индекса по кредити с поръчител характерното до момента е линейност и липса на резки промени. Може би това се дължи на факта, че тези заеми са гарантирани и не се налага голяма активност на банките по отношение на техните условия. Стойността на индекса за декември 2009 г. е 17.59%. Това е ръст с 0.70 процентни пункта или 4% за 12-те месеца.

Що се отнася до индекса по заеми без поръчители, тенденциите там са коренно различни. Макар и да се следва общата посока на поскъпване има някои характерни особености. Това е цикличността до началото на кризата. Повишеният интерес на клиентите към този тип кредити позволяваше на банките да предлагат различни промоции, в определени периоди през годините. От началото на кризата тенденцията драматично се промени, цикличността вече не е така изявена, дори липсва. Паралелно с това стойността на индекса надхвърли с над 1.5 процентни пункта най-високата си стойност от преди началото на кризата. През декември 2009 г. индексът достигна стойност 19.11%. Повишението е в размер на 0.93 процентни пункта, което е 5%-ов ръст в рамките на годината.

За „Индекс МОИТЕ ПАРИ - Потребителски кредити без поръчители”
 
 Индексът осреднява Годишния Процент на Разход (ГПР) по 4-годишни потребителски кредити на избрани търговски банки при сума от 3000 лева и анюитетна месечна вноска. В индекса са включени 10 банки (които притежават над 90% пазарен дял при потребителските кредити в лева) работещи на българския пазар. Структурата на банките е следната: 5 банки от Първа група и 5 банки от Втора група. Класификацията на банките по групи е според критериите на БНБ.

Стойността на индекса за декември 2009 г. е 19.11%.

За „Индекс МОИТЕ ПАРИ - Потребителски кредити с поръчител”
 
 Индексът осреднява Годишния Процент на Разход (ГПР) по 4-годишни потребителски кредити на избрани търговски банки при сума от 5000 лева и анюитетна месечна вноска. В индекса са включени 13 банки (които притежават 95% пазарен дял при потребителските кредити в лева) работещи на българския пазар. Структурата на банките е следната: 5 банки от Първа група и 8 банки от Втора група. Класификацията на банките по групи е според критериите на БНБ.

Стойността на индекса за декември е 2009 г. 17.59%.

При изчислението на индексите са използвани най-добрите оферти на избраните търговски банки. МОИТЕ ПАРИ използва ГПР, като база за сравнение, тъй като той е единственият обективен критерий, който включва не само обявената лихва, но и всички такси и комисиони платими от клиента.