Най-новата функционалност на водещият финансов портал www.moitepari.bg е възможността за подаване на онлайн запитвания за покупка на дялове/акции в Колективни Инвестиционни Схеми (КИС). Услугата за момента се предлага за 18 КИС на Управляващите дружества – Сентинел Асет Мениджмънт, Статус Капитал и Райфайзен Асет Мениджмънт (за българските и чуждестранните им взаимни фондове). Предстой разширяване на партньорството и с други управляващи дружества в страната, като по този начин МОИТЕ ПАРИ ще предоставя на своите посетители удобна и функционална възможност да подават запитвания онлайн.

Инициативата на МОИТЕ ПАРИ е продиктувана от желанието на Българският Финансов Пътеводител да предоставя комплексна услуга на своите посетители – от получаването на детайлна информация за предлаганите финансови оферти на пазара за 8 продуктови категории (ипотечни, потребителски, бизнес, авто-кредити и лизинги, кредитни карти, срочни депозити, застраховка «Гражданска отговорност», инвестиционни фондове) до възможността за обективно сравнение на алтернативите, информиран избор и опция за онлайн кандидатстване. В допълнение на тази услуга са полезните и образователни съвети на финансовите анализатори на МОИТЕ ПАРИ, както и форумът «Дискутирай с МОИТЕ ПАРИ», в който посетителите могат да споделят проблеми касаещи личните им финанси и да получат компетентен отговор от екипа на сайта, както и да споделят опит с другите участници във форума.