Преференциални оферти за посетителите на МОИТЕ ПАРИ


8 гласа6012 прочитания

МОИТЕ ПАРИ, съвместно с дъщерното й дружество Кредитланд – Българският Кредитен Посредник договориха специално за своите клиенти и посетители на www.creditland.bg и www.moitepari.bg   специални условия по избрани банкови продукти. Тези условия ще се изразяват в преференции, бонуси или отстъпки в различни параметри на банковите оферти.

Тази инициатива  е първата по рода си на българския финансов пазар и е изцяло в подкрепа на ползвателите на финансови услуги.

Търсете знака  „Специален продукт” на www.moitepari.bg и www.creditland.bg, ако желаете да се възползвате от специалните условия.

Очаквайте скоро нови продукти обозначени със специалния знак!


Коментари и отговори

Здравейте, интересува ме,ако аз съм коректен платец, но съпругът ми е вписан в черния списък на нeкоректните платци и аз поискам ипотечен кредит със залог жилище дали такъв ще ми бъде отказан заради съпругът ми?
Здравейте.

Имуществото, придобито по време на брака принадлежи и на двамата съпрузи и попада в обхвата на СИО. Имуществото придобито по време на брака се дели на половина. Тези особени отношения изискват съгласието на единия от съпрузите общото имущество да бъде ипотекирано. Също така при кандидатстване за кредит ще Ви бъде изискано да посочите дали кредитоискателя е семеен и ако да, личните данни и доходите на съпруга Ви. Най-вероятно той ще бъде проверен в ЦКР и ще бъде установено, че той има некоректно обслужвани задължения. Следва да имате в предвид, че срока на забавата също е от значение. В случай, че забавата е значителна това е предпоставка да Ви бъде отказано финансиране, независимо, че Ви сте коректен платец в миналото или пък нямате задължения.

Надяваме се, че сме били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
кредит или кредитна карта е по-добре
Въпросът е интересен и заслужава повече внимание. По същество двете неща са близки, но не са еднакви.

Ако въпросът е лихвените условия по кой продукт са по-добри, то обичайно потребителският кредит е с по-добри лихви. В зависимост вече от картата и от кредита таксите могат да бъдат по-ниски при единия или при другия продукт.

Реално разликата при двата продукта е, че при кредита длъжника е обвързан с точен погасителен план, при неизпълнението на който се дължат наказателни лихви, просрочията се упоменават в централния кредитен регистър, а накрая длъжника може и да бъде осъден да погаси предсрочно задължението си.

Последното е валидно и при кредитните карти, само че при тях няма точна фиксирана сума, която да се погасява задължително всеки месец. При кредитните карти има единствено минимална месечна вноска, като процент от натрупаните задължения.

Също така трябва да отбележим и че кредитната карта не е просто кредит, а платежен инструмент, който може да Ви донесе известни облаги, като намаления при определени търговци, участие в различни програми за лоялни клиенти, томболи и т.н. Това е индикатор и за същинското предназначение на кредитните карти приоритетно като платежен инструмент, а не толкова като източник за кредит. Обичайната презумпция по отношение на кредитните карти е, че те се ползват за текущите месечни разходи и покупки, като задълженията по нея се покриват при получаване на заплатата следващия месец. Така ако картата предвижда достатъчно дълъг гратисен период, реално не се заплащат лихви за задълженията.

Т.е. искаме да Ви кажем, че това кой от двата продукта е по-добър зависи изцяло от нуждите и възможностите Ви, и не можем да дадем категоричен отговор на въпроса Ви. И нормалния кредит и кредитната карта имат своите преимущества, недостатъци и разходи свързани с тях.

Препоръчваме Ви, когато избирате между два финансови продукта, да използвате калкулаторите ни, за да можете да прецените кой условия са по-добри за Вас.

Надяваме се да сме Ви били полезни.

Екипът на МОИТЕ ПАРИ