МОИТЕ ПАРИ, съвместно с дъщерното й дружество Кредитланд – Българският Кредитен Посредник договориха специално за своите клиенти и посетители на www.creditland.bg и www.moitepari.bg   специални условия по избрани банкови продукти. Тези условия ще се изразяват в преференции, бонуси или отстъпки в различни параметри на банковите оферти.

Тази инициатива  е първата по рода си на българския финансов пазар и е изцяло в подкрепа на ползвателите на финансови услуги.

Търсете знака  „Специален продукт” на www.moitepari.bg и www.creditland.bg, ако желаете да се възползвате от специалните условия.

Очаквайте скоро нови продукти обозначени със специалния знак!