На 25.03 бяха публикувани във в-к Капитал първите по рода си сравнителни таблици на Кредити и Лизинги за Автомобили, с данни предоставени от МОИТЕ ПАРИ. В сравнителните таблици за първи път в България се използва сравнение на този тип оферти по Годишния Процент на Разходите (ГПР). На 09.03 беше приет проект за Закон за Потребителското Кредитиране от Министерския Съвет, с който финансовите институции ще се задължат да обявяват ГПР за Кредити и Лизинги за Автомобили за физически лица. Очаквайте на 03.04 пълно сравнение на тези оферти на сайта на МОИТЕ ПАРИ.