На 17.07 МОИТЕ ПАРИ актуализира за първи път Индекса МОИТЕ ПАРИ на средния ГПР (Годишен Процент на Разходите) по ипотечни кредити. През месец Юни в сравнение с месец Май Индексът отбелязва леко нарастване от 8.02% на 8.08%. Въпреки това, общата тенденция остава за намаляване на ГПР по ипотечни кредити и оттам на стойностите на Индекса.
Индексът МОИТЕ ПАРИ ще се актуализира редовно всеки месец. За да видите актуализирания Индекс и за повече информация за Индекса, кликнете тук.