*Ипотечният кредит е с ГПР 6.70%

Най-ниски лихвени проценти и годишни такси по заемите предлага МКБ Юнионбанк   на всички посетители на есенното издание за архитектура, строителство и обзавеждане Стройко 2000. То се провежда в периода 17 октомври – 23 октомври в Националния дворец на културата. МКБ Юнионбанк ще участва на изложението със свой специален щанд, на който ще се предлагат ипотечни и потребителски заеми, кредитни карти Visa при преференциални условия.

Основен акцент по време на Стройко 2000 ще е ипотечния кредити на МКБ Юнионбанк с промоционална лихва от 6.45%, независимо от процента на самоучастие на клиента. Годишният  процент на разходите е само 6.70%. Освен това таксата за управление за първата година е намалена с 50%. За останалия период такса за управление няма да бъде начислявана. Безплатни са застраховките „Живот” и „Имущество”. Като бонус клиентите ще получават кредитна карта с лимит до 5000 лв. и безплатно интернет банкиране.

Един процент отстъпка от лихвата по потребителските заеми получават още всички посетители на Стройко 2000 от МКБ Юнионбанк. Годишният лихвен процент е свален на 11.24%. Банката няма да начислява и такса за разглеждане на документи по време на изложението.

Специално за Стройко 2000, МКБ Юнионбанк ще издава кредитни карти Visa Classic и Visa GOLD при преференциална такса, платима едва в края на първата година. Лихвата по Visa GOLD е 9.99%. С активиране на картата се получава и безплатен застрахователен пакет „Пътуване в чужбина”.

Вижте условията за всички продукти на сайта предлагани от МКБ Юнионбанк:

- Ипотечни кредити
- Потребителски кредити
- Бизнес кредити
- Кредити и лизинги за автомобили
- Срочни депозити