25000 от индустриален и 25000 от семеен каква стойност имат в момента?