Ако имате предвид бившият ПФ „Индустриален Капитал” АД, повече информация за него можете да научите тук. Що се отнася до ПФ “Семеен", то той е прекратил дейността си при вливането си в ИД "Индустриален фонд" АД. Повече информация какво се е случило с Вашите акции ще получите от „Индустриален фонд” АД. Бихте могли да използвате следните координати:

Адрес: София 1164, бул. Христо Смирненски 52А, ет. 2, ап. 5
Телефон: 02/9500655; 9500656
e-mail: indf@dbv.bg

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ