А кога ще се спука имотния балон? Междувременно бих искала да попитам каква е разликата между термините ПАЗАРНА и ПРОДАЖНА цена на един имот... Коя е по-висока?


2 гласа3518 прочитания

А кога ще се спука имотния балон? Междувременно бих искала да попитам каква е разликата между термините ПАЗАРНА и ПРОДАЖНА цена на един имот... Коя е по-висока?
Свързани ключови думи

Коментари и отговори

Напоследък се оказва доста актуална темата за „спукването на балона”, която се свърза най-вече със спекулативното нарастване на цените на недвижимите имоти и свързаната интензивна кредитна политика на банковите институции по предоставяните ипотечни кредити. Като най-сериозен аргумент на това твърдение се явява това, че съществува разкъсване на връзката цена-доход, тъй като доходът,  който генерира даден имот (рентата) не е в състояние да осигури възвръщаемост в един среден период от реализираната инвестиция. Въпреки, че съществуват много деформации и аномалии на пазара на недвижими имоти, това съвсем не означава, че той ще се срине. Тези очаквания за крах на пазара всъщност доведоха до намаляване на търсенето на недвижими имоти, тъй като много хора отлагат покупката и чакат моментът, в който цените да станат много по-ниски от сегашните. Това са спекулативни очаквания и не бива да се разчита на тях, тъй като за сега не съществуват признаци, които да индикират, че това ще стане. Тези очаквания са необосновани, тъй като ако предположим, че пазарът на недвижими имоти претърпи крах, закупувайки даден недвижим имот на по-ниска пазарна цена няма да има възможност за реализиране на спекулативна печалба от неговата продажба, тъй като тя ще бъде извършена на същата цена. В такива моменти пазарът трудно би вървял нагоре покачвайки цените на имотите, както смятат много от хората. Накратко балонът не може да се спука толкова лесно, тъй като БНБ би предприела мерки по ограничаване на кредитната политика на рисковите банки и да ограничи тяхната дейност, чрез пълномощията с които разполага. За спукване на балон е малко пресилено да се говори. По-скоро би се наблюдавало плавно намаляване на цените на имотите, предхождано от период на застой. Както вече отбелязахме върху търсенето на имоти оказват влияние редица фактори и един от тях е ръста в кредитирането. Ако то се ограничи и ще се ограничи в определени граници, защото лихвите по кредити нараснаха през последните месеци, то и търсенето на имоти ще се редуцира. От друга страна, както знаете понякога имот се закупува с инвестиционна цел и в тези случаи е много важно какви ще са бъдещите нагласи на инвеститорите. Голям брой инвеститори от чужбина инвестираха средства в имоти в България и с това тласнаха пазара нагоре и дълго време го държаха при високи нива на цените. Както всеки пазара, така и този на имоти няма да расте без край. Винаги настъпва момент на забавяне на предлагането и то е, когато пазарът се насити. В момента се наблюдава известна тенденция в определени градове на места предлагането да е по-голямо от търсенето. В тези случаи логичното е цените да паднат. За пукане на балон, обаче, отново подчертаваме е трудно да се говори. Нормалното очакване е ръста на цените на имотите постепенно да забавят своя ръст докато не стигнат определено ниво. След това да се задържат на това ниво и според търсенето да поемат в друга посока – отново нагоре или да започнат да падат. Това ще определи пазара - възможностите за кредитиране на подобни покупки, от доходите на населението от възможностите преди инвеститорите в имоти.

Относно това каква е разликата между пазарна и продажна цена като цяло двете стойности се движат приблизително еднакво. Пазарната цена е по-скоро една осреднена величина на цените на конкретния пазар. Ако имате в предвид пазара на недвижими имоти пазарната цена е цената, върху която банката отпуска финансиране. При отпускане на жилищен кредит банката кредитор назначава лицензиран оценител, който определя тази цена, чрез местоположение на имота, вид много други характеристики. Продажната цена е цената, по която се реализира покупко-продажбата на дадена стока (в случая имота). Тя се договаря индивидуално между купувача и продавача и може да бъде по-ниска от пазарната стойност.

Надяваме се, че сме съумяли да отговорим на въпросите Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Интересно е да се дискутира такава тема, защото тя отразява нагласите и перспективите за развитието на имотния пазар у нас. Действително балон има,противно на опитния "финансист","брокер" или просто "експерт", изказал се тук. За имотен спекулативен балон можем да говорим при огромна ножица, образувана от съотношение себестойност: изградена инфраструктура: местоположение: цена. Към сегашния момент тази въпросна ножица е застрашително разширена. Цената, която се заплаща в 90% от случаите е с кредит. Това неблагоприятно съотношение резултира в намаляване на търсенето на имоти. Като за "изнудване" и донякъде "измама" мога да дам заплащането на общите части в дадена сграда от клиента. Той нито може да си ги огради, нито да живее в тях, или каквото и да било - те са си все така ОБЩИ. По този начин, приспадайки ги от цената, стойността на квадратен метър се завишава още повече. Смятам за излишно да дискутираме темата с инфраструктурата, да споменаваме колко плачевна е тя в 99% от случаите и тн. Бих искал също така да обобщя на последно място, че цената на имотите не отговаря на гореспоменатите критерии за качество. И тъй като жилище не се купува всяка година, а обикновено е доживотна инвестиция се подхожда внимателно. А при увеличаване на лихвите, застой в доходите на значителна част от икономически активното население, галопиране на цените, кандидат-купувачите са принудени да отложат покупката до момент, в който биха могли да си позволят такава съобразно стандарта им на живот. 1500 Евро на квадрат при 500-800 лв. месечна заплата е една от предпоставките за спукване на този балон.