Здравейте,

Възникване на банкова паника, в комбинация с финансова криза би могло да се окаже пагубно за всяка банкова система. Банката, която споменавате не участва в българския Фонд за гарантиране на влоговете, но това не означава, че спестяванията в нея не са защитени. Клоновете на чуждестранните банки участват в системата за гарантиране на влоговете, според условията на законодателството на страната, в която се намира седалището на банката. Това накратко означава, че влоговете и сметките в Алфа банк са гарантирани до 100 000 евро, тъй като банката участва в гръцката система за гарантиране на влоговете. Така в случай, че банката фалира то гарантираните суми ще бъдат изплатени в евро. Подобно на Вашето запитване може да прочетете тук.

Също така искаме да уточним, че макар и клонове на чуждестранни банки местните банки са достатъчно стабилни да продължат да функционират самостоятелно на българския пазар, дори и при евентуален фалит на гръцкия. Още в самото начало на финансовата криза финансирането на от банките-майки беше преустановено, което обособи почти като самостоятелни гръцките банки, които извършват дейност у нас.

Надяваме се, че сме били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ