Независимо от това дали дадено лице има или не задължение в дадена банкова институция и в същото време задължение към нея при изпадане в несъстоятелност Фондът гарантира вложението до 40 000 лв. Според Закон за гарантиране на влоговете чл.6 (2) „когато вложителят има задължения към Банката, от размера на гаранцията се приспада размерът на задълженията”. Тълкуването е следното: ако вложителят има задължение в размер на 50 000 лв. и в същото време депозит в същата банка в размер на 100 000 лв. Фондът ще изплати на банката сумата до гарантирания размер, която ще се приспадне от задължението Ви. Това означава, че на банката ще бъде изплатена не цялата сума по депозита, а до размера на гаранцията от 40 000 лв. Тъй като сме получавали запитване с подобна проблематика и насоченост повече информация може да намерите като отворите този линк.

Надяваме се, че сме внесли яснота по запитването Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ