Здравейте,

За начало бихме желали да направим уточнението, че ако говорите всъщност за лизинг, докато се изплаща автомобила, т.е. за срока на лизинга, той е собственост на лизингодателя. След изплащането и на последната лизингова вноска, лизингополучателят може да придобие право на собственост върху автомобила. Според нас не е невъзможно да се оформи лизингов договор, според който собтсвеност върху автомобила ще има лице, различно от лизингополучателя.

Ако имате предвид стандартен кредит за употребяван автомобил, няма значение на чие име ще бъде регистриран автомобила. За кредитора има значение кой получава кредита, респ. кой ще го погасява. Ако кредитополучателя е съгласен придобиваната вещ (автомобил) да бъде на името на друго лице или да е обща собственост, това е негово решение. За кредитора е важно този, на когото е отпуснал кредита, да го погасява редовно. Все пак Ви съветваме да се консултирате с кредитора за тези детайли, за да сте напълно уверени в действията си.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg