Аз все още съм оптимист за моя депозит в КТБ. Въпросът ми е такъв: ако отсъствам,когато започнат да изплащат гарантираните депозити, от страната, мога ли да опълномощя дъщеря си като получател на парите?

Здравейте! Аз все още съм оптимист за моя депозит в КТБ. Въпросът ми е такъв:ако отсъствам,когато започнат да изплащат гарантираните депозити,от страната, мога ли да опълномощя дъщеря си като получател на парите?Благодаря предварително.

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

Здравейте,

Съгласно Наредба 23 на БНБ от обявения начален ден за изплащане всеки вложител може да получи в съответствие с наредбата изплащане на гарантирания размер по влоговете си. Фондът за гарантиране на влоговете в банките изплаща гарантираните размери по влоговете чрез обслужващата банка. Всеки вложител може да получи изплащане на гарантирания размер по влоговете си след представяне в обслужващата банка на писмена декларация в два екземпляра – по един за обслужващата банка и за банката с отнет лиценз, както и след представяне на следните документи:
1. за физическите лица – лична карта или документ за самоличност на чуждестранно физическо лице;
2. за юридическите лица – единен идентификационен код или удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ и актуално удостоверение за регистрация на юридическото лице, с което се удостоверяват лицата, които го управляват и представляват, с посочване на техни лични данни по документ за самоличност

(5) Изплащане на гаранцията на упълномощено лице се допуска само след представяне на изрично нотариално заверено пълномощно от титуляря на гарантирания влог и нотариално заверена декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 2–5 и ал. 2 ЗГВБ. В тази декларация се декларира, че влогът/овете на депозанта не представляват т.нар. “изключения“, при които влоговете не са гарантирани. Привилегированите депозити например не са защитени. Повече информация за тях можете да прочетете тук.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg
Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.