баба ми и дядо ми искат да ми дарят апартамента, върху който има учредена ипотека, чух че е възможно при продажба, но не съм наясно с дарението - там е налице безусловност, моля дайте ми съвет?


2 гласа6331 прочитания

здравейте, баба ми и дядо ми искат да ми дарят апартамента, върху който има учредена ипотека, чух че е възможно при продажба, но не съм наясно с дарението - там е налице безусловност, моля дайте ми съвет, с уважение
Свързани ключови думи

Коментари и отговори

Дарението и неговата правна същност са регламентирани чрез Закон за задълженията и договорите и по-конкретно от чл.225 до чл.227 вкл. От правна гледна точка е възможно да бъде дарен вече ипотекиран недвижим имот, но е напълно възможно банковата институция, в която е сключена сделката да ограничи силно това право, чрез клаузи в договора за кредит. Съветваме Ви да прочетете внимателно този документ. Ако са наложени такива ограничителни действия , Ви съветваме да се опитате да се свържете с банков служител и да поискате промяна на договореностите. Вариант е да се договорите с банковата институция, че като нов собственик на ипотекирания имот задължението за изплащане на кредита ще се прехвърли към Вас. Това означава, че за да се превърнете в главен длъжник по задължението трябва да докажете пред банката своята платежоспособност и че ще бъдете в състояние да изплащате кредита.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте,не знам дали мястото на моя въпрос е тук но все пак - притежавам един етаж от къща, родителите ми имат вещно право на ползване, питането ми е те по някакъв начин приживе могат ли да го "завещаят" на друг. Т.е след тяхната смърт някой друг да се ползва с това право по тяхна воля.Предварително Ви благодаря за помощта!
Ако правилно сме разбрали питането ви, интересува ви дали родителите ви могат да завещаят правото на ползване, което имат върху етаж от къща, който е ваша собственост (вероятно ви е прехвърлена собствеността на имота, а родители ви са запазили правото да го ползват, докато са живи).

Правото на ползване е лично - веднъж учредено или прехвърлено, правото на ползване не може да се преотстъпва.

По принцип собственикът на недвижим имот може да учреди или прехвърли правото на ползване с правна сделка на трето лице. Ползвателят не може да отчуждава своето право.
В този смисъл правото на ползване е непрехвърлимо и ненаследимо.
Ползвателят може да извлича полезни свойства от вещта. Те могат да са естествени (плодове, прираст от добитък и др.) или граждански (наем, лихва и др.).
Законодателят поставя ограничения относно извличането на тези свойства, които представляват своеобразна защита в полза на носителя на собствеността.

Правото на ползване се прекратява (чл. 59 от ЗС): със смъртта на ползвателя (ако не е учредено за по-кратък срок), при погиване на вещта (събаряне на постройката, пожар, земетресение и др.), при неупражнено право в петгодишен срок.

Т.е. след като ви е прехвърлена собствеността на етажа от къщата и родителите ви са запазили право да ползват, то вие сте т. нар. гол собственик – имате право на собственост, но не и право на ползване върху имота. Също така родителите ви са само ползватели на имота, но не могат да се разпореждат с него, нито могат да завещават правото си на ползване на друго лице, а Вие не можете да се разпореждате с имота без тяхно съгласие, докато те го ползват, нито можете да ги лишите от правото им на ползване.

Единственият начин отново да се направи разпореждане с имота или с правото на ползване върху него е сделката, от която вие черпите право на собственост, а родителите ви право на ползване, да бъде развалена, унищожена или обявена за нищожна, която може да се извърши по специален ред.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ