Здравейте,

При така изложените факти нашето мнение е, че дължите хонорар на съдия-изпълнителя, защото с поведението си сте дал повод той да се ангажира. Разходът, който е направен е преди да се връчи поканата за доброволно изпълнение,но може и да не е направен целия. Сумата, която дължите е за направените разноски до момента. В тази връзка, бихте могли да отидете при СИ и да покажете споразумението, тъй като е възможно от банката да се забавят, а СИ да предприеме още действия. На база този документ трябва да платите само за досегашния му ангажимент (на СИ). Ако сумата, която СИ иска е за ангажимент, който той практически вече няма - не я дължите. Можете дори да поискате сметка за направеното до момента и само това да платите. Съветваме Ви да побързате с тези действия, преди да е станало късно. Допълнителна консултация с адвокат също е наложителна.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на МОИТЕ ПАРИ