Бих искал да получа Вашата експертна гледна точка относно Р2Р платформите за инвестиране, както и новопоявилата се в България такава.


2 гласа7708 прочитания

Здравейте, бих искал да получа Вашата експертна гледна точка относно Р2Р платформите за инвестиране, както и новопоявилата се в България такава. Наясно съм с риска от самата инвестиция, но влиза ли в противоречие с нашето законодателство и крие ли някакви други рискове? Благодаря Ви предварително, поздрави!
Свързани ключови думи

Коментари и отговори

Здравейте,

Щом сте запознат с рисковете от самата инвестиция, това означава, че познавате и механизмът по който функционират тези платформи. В тази връзка, няма да влизаме в излишни разяснения. Ще допълним само, че доколкото знаем платформите за такъв вид инвестиция са две. Що се отнася до противоречия с нашето законодателство, засега не виждаме такива. Все пак ние не сме юристи и не можем да бъдем категорични, но щом дейността на тези компании е регулирана и лицензирана от БНБ, приемаме че тя не противоречи на законодателството ни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg
Здравейте,

Не съществува единна регулация за P2P кредитирането в света или дори в Европа, затова са намерени различни решения. За да опростим картината, нека ги обособим в 3 основни групи: 1. Сключване на договор директно между кредитополучателя и инвеститора. Без лиценз и без регулация от Комисия за финансов надзор или Централна банка. Такъв беше примерът с Великобритания доскоро (вече е приета отделна регулация и сега съществуващите платформи са в процес на получаване на лиценз за P2P кредитиране). 2. Платформата използва трета страна - лицензирана финансова институция, която отпуска кредити на кредитополучателите. Тези кредити след това се секюритизират* на малки части и ценните книжа (notes) се придобиват от инвеститорите. Тези ценни книжа също така се търгуват публично и на финансовия пазар. Такъв е моделът в САЩ, където регулатор е Американската комисия по ценните книжа и борсите (SEC). 3. Платформата е регистрирана кредитна институция или си партнира с такава, за да отпуска кредити на кредитополучателите. След това правата за получаване на плащания по кредита се продават на части на инвеститорите в т.нар. marketplace (пазар). Такъв модел се използва основно в Балтийските държави.

*Секюритизацията е процес, при който неликвидни финансови активи (каквито са различните кредити - ипотечни, потребителски, бизнес и т.н.) се трансформират в ликвидни ценни книжа, които могат да се търгуват на вторичните пазари.