Последната цена от 08.03.2009г. на  акциите на "АКБ Корпорация ХАД" АД  е 0.29 лв. на акция.

Акциите на Златен лев Холдинг АД София се търгуват на БФБ, като борсовият му код е 3Z3. Последната цена към 09.03.2009 г. е 0.61 лв. на акция. През 2008 г. дружеството е разпределяло дивидент, като за изплащане на  дивиденти Ви съветваме да се обърнете към самото дружество, имайки предвид че разпределянето на дивидент има давностен срок. Координатите и цените на акциите можете да следите тук за Златен лев и тук за АКБ Корпорация ХАД.

Можете да продадете Вашите акции по всяко време, като  можете да го направите със съдействието на инвестиционен посредник чрез два вида поръчки: обикновена или лимитирана. При обикновената поръчка акциите ще бъдат продадени по пазарната цена, която е в момента, докато при лимитирана поръчка Вие определяте цена и сделката се извършва само, ако тази цена бъде достигната.

Полезна информация относно процедурата за работа с дялове от масовата приватизация можете да откриете тук. Полезно е да знаете, че изплащането на дивиденти (ако са били разпределяни такива) има давностен срок.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ