Бихте ли ми дали съвет как да започна да правя застраховки чрез моята фирма на повече от една застрахователна компания


2 гласа5680 прочитания

Здравейте,бихте ли ми дали съвет как да започна да правя застраховки чрез моята фирма на повече от една застрахователна компания.Благодаря ви отговора.
Свързани теми

Коментари и отговори

Здравейте.

Посредничеството при сключване на застрахователни договори са два основни вида – като застрахователен агент или застрахователен брокер. Това, което обединява застрахователния брокер и застрахователния агент е, че тяхната дейност се състой в посредничество при сключване на застраховките. Друго нещо, което обединява агентът и брокера е, че и двамата получават комисионна (възнаграждение) от застрахователните дружества при оказано посредничество при сключване на застраховка.

В Кодекс за застраховане са регламентирани ясно дейността на застрахователния брокер и агент. Според чл.153 (1) „Застрахователният брокер е търговско дружество или едноличен търговец, вписан във водения от комисията регистър по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор, който срещу възнаграждение по възлагане от потребител на застрахователни услуги извършва застрахователно посредничество и по възлагане от застраховател или презастраховател извършва презастрахователно посредничество.”

За разлика от брокера, агентът не е нужно да е юридическо лице. Той трябва да бъде вписан в регистъра на Комисия по финансов надзор, но не се издава лиценз от КФН, какъвто задължително се издава на брокера. Това само по себе си означава, че застрахователния брокер подлежи на по-строги мерки, по отношение на дейността си, отколкото застрахователния агент. Агентът няма правото да работи за застрахователен брокер. Упражняването на дейността като застрахователен агент от физическо лице е свободна професия и той не може да бъде в трудови правоотношения със застраховател. Ако желаете да научите повече както за дейността на застрахователния брокер Ви светваме да прочетете Кодекса за застраховане – Глава 14.

Надяваме се, че сме внесли яснота по запитването Ви.

Поздрави,
Екипът на MoitePari.bg