Здравейте,

При пълно предсрочно погасяване на задължението погасявате целия остатък по кредита (без лихвите) и с това приключва изплащането му.

При частично предсрочно погасяване, погасявате част от остатъка по главницата. На база останалата непогасена част се съставя нов погасителен план, при който обичайно можете да изберете или да запазите вноската и да скъсите срока, или да запамите оставащия срок, но да намалите вноската. Първият избор води до по-голяма икономия.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Екипът на MoitePari.bg