Здравейте,

Доколкото познаваме законодателството и практиката, единственият начин за осребряване на лихвоточките е покупка на жилище или започнане на строеж на такова. Разбира се, че можете да прехвърлите ипотекираното жилище на сина Ви, но това не е достатъчно, за да бъдат осребрени лихвоточките. Сделката трябва да е покупко-продажба. Ако това имате предвид, вероятно има възможност за изплащането на лихвоточките. Необходимо е също така в нотариалния акт да бъде вписано, че ще бъдат използвани лихвоточките (всеки нотариус има подходящ за целта текст). Преди това, обаче, синът Ви трябва да е бил включен в списъка на правоимащите. Дори и всичко да изпълните коректно с покупко-продажбата на имота, ако синът Ви не е одобрен за обезщетение, операцията е безсмислена. Съветваме Ви да се обърнете към комисията, където са подавани документите за одобрение за обезщетение и от там да получите по-подробна информация за възможностите.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg